ปฏิทินกิจกรรม กกจ.
กิจกรรมทั้งหมด
พฤศจิกายน 2563
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
 
 
การพัฒนาบุคลากร
 
 • หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมปศุสัตว์
 • การพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรม
 • การพัฒนาบุคลากรโดยวิธีการอื่นๆ
 • การพัฒนาบุคลากรโดยการลาศึกษาเพิ่มเติมในประเทศ
 • การพัฒนาบุคลากรโดยการลาศึกษาเพิ่มเติมต่างประเทศ (กองปศุสัตว์ต่างประเทศรับผิดชอบ)
 • คู่มือการพัฒนาบุคลากรโดยวิธีการพัฒนาอื่น ๆ Non-Training
 • ผลการฝึกอบรมโดยกองการเจ้าหน้าที่
 •  
 • ปี 2555
 •  
 • ปี 2554
 •  
 • ปี 2553
 •    
     
     
     
     
     
     
     

   
  ลิขสิทธิ์ © 2556 กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
  กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์
  เลขที่ 69/1 ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทรศัพท์ 02-6534434, 02-6534444 ต่อ 2112-2153; โทรสาร 02-6534916 Email : person@dld.go.th
  พัฒนาโดยคณะทำงานวางระบบการทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลออนไลน์และพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่
  เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ Mozilla Firefox, Google Chrome และ Internet Explorer 9.0 ขึ้นไป รองรับการแสดงผลที่ 1024 x 768