ปฏิทินกิจกรรม กกจ.
กิจกรรมทั้งหมด
ตุลาคม 2563
อา
พฤ
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 • ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส ครั้งที่ 1/2564 (จำนวน 13 ภาพ)
 •  
     
   
 • ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตกรมปศุสัตว์ ประจำปี​ พ.ศ.​ 2563 ครั้งที่ 2/2563 (จำนวน 7 ภาพ)
 •  
     
   
 • ประชุมจัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จำนวน 5 ภาพ)
 •  
     
   
 • การประชุมคณะกรรมการบริหารกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 3/2563 (จำนวน 6 ภาพ)
 •  
     
   
 • พิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารการปศุสัตว์ ระดับกลาง รุ่นที่ 6 (จำนวน 10 ภาพ)
 •  
     
   
 • การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการปศุสัตว์ระดับกลาง รุ่นที่ 6 เรื่อง ข้าราชการทุกคนต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมในการเป็นข้าราชการที่ดี (จำนวน 7 ภาพ)
 •  
     
   
 • การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการปศุสัตว์ระดับกลาง รุ่นที่ 6 เรื่อง เทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน : มุมมองภาครัฐ (จำนวน 3 ภาพ)
 •  
     
   
 • โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารการปศุสัตว์ ระดับกลาง รุ่นที่ 6 (จำนวน 4 ภาพ)
 •  
     
   
 • การสรรหาและพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมพร้อมในการทดแทนตำแหน่งประเภทวิชาการที่สำคัญของกรมปศุสัตว์ (จำนวน 5 ภาพ)
 •  
     
   
 • การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการปศุสัตว์ระดับกลาง รุ่นที่ 6 เรื่อง เกษตรพันธสัญญา (จำนวน 4 ภาพ)
 •  
     
  [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ] ถัดไป>>
  ข้อมูลทั้งหมด 342 รายการ | จำนวน 1/35 หน้า

   
  ลิขสิทธิ์ © 2556 กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
  กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์
  เลขที่ 69/1 ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทรศัพท์ 02-6534434, 02-6534444 ต่อ 2112-2153; โทรสาร 02-6534916 Email : person@dld.go.th
  พัฒนาโดยคณะทำงานวางระบบการทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลออนไลน์และพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่
  เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ Mozilla Firefox, Google Chrome และ Internet Explorer 9.0 ขึ้นไป รองรับการแสดงผลที่ 1024 x 768