ปฏิทินกิจกรรม กกจ.
กิจกรรมทั้งหมด
ตุลาคม 2563
อา
พฤ
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
  การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการปศุสัตว์ระดับกลาง รุ่นที่ 6 เรื่อง ข้าราชการทุกคนต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมในการเป็นข้าราชการที่ดี
 

      

ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการปศุสัตว์ระดับกลาง รุ่นที่ 6 (นบก.กปศ.) กรมปศุสัตว์ได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต และเป็นกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเป็นประธานกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย กรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ให้เกียรติมาบรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในหัวข้อ ข้าราชการทุกคนต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมในการเป็นข้าราชการที่ดี  โดยถ่ายทอดสดผ่าน Zoom Metting ณ สตูดิโอคณะวิศวกรรมอุสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

 (17 ก.ย. 2563)

 
 
 
 
 

 
ลิขสิทธิ์ © 2556 กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์
เลขที่ 69/1 ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-6534434, 02-6534444 ต่อ 2112-2153; โทรสาร 02-6534916 Email : person@dld.go.th
พัฒนาโดยคณะทำงานวางระบบการทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลออนไลน์และพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ Mozilla Firefox, Google Chrome และ Internet Explorer 9.0 ขึ้นไป รองรับการแสดงผลที่ 1024 x 768