ปฏิทินกิจกรรม กกจ.
กิจกรรมทั้งหมด
พฤศจิกายน 2563
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
 
 
ทำเนียบผู้บริหาร


นายวิจิตร สุวรรณกิตติ
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2518 - 20 ธันวาคม 2521

นายวิเชียร สุวัณณะศรี
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2523 - 30 กันยายน 2523

นายโสภณ เมืองเจริญ
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2523 - 7 มิถุนายน 2526

นางอุบล ศรีสมบูรณ์
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2526 - 13 พฤศจิกายน 2531

นายเหรียญชัย บิณฑวิหค
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2531 - 30 กันยายน 2536

นายปรีชา พูนบุญ
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2537 - 28 ธันวาคม 2538

นายโพธิ์ธวัช รัตนโชติ
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2539 - 20 ตุลาคม 2542

นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2542 - 5 มีนาคม 2543

นางวิมลรัตน์ สุภาคม
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2543 - 16 ตุลาคม 2551

นายเชาวฤทธิ์ บุญมาทิต
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2551 - 21 มกราคม 2552

นายโอภาส ทองยงค์
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2552 - 22 ธันวาคม 2552

นายอวยชัย ชัยยุทโธ
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2553 - 23 พฤษภาคม 2555

นายพนม ศิริพันธุ์
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2555 - ปัจจุบัน

 
   

 
ลิขสิทธิ์ © 2556 กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์
เลขที่ 69/1 ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-6534434, 02-6534444 ต่อ 2112-2153; โทรสาร 02-6534916 Email : person@dld.go.th
พัฒนาโดยคณะทำงานวางระบบการทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลออนไลน์และพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ Mozilla Firefox, Google Chrome และ Internet Explorer 9.0 ขึ้นไป รองรับการแสดงผลที่ 1024 x 768