ปฏิทินกิจกรรม กกจ.
กิจกรรมทั้งหมด
พฤศจิกายน 2563
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
 
 
โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน

 • โครงการสถานที่น่าอยู่น่าทำงาน
 • หลักเกณฑ์ และแนวทางการดำเนินการโครงการสถานที่น่าอยู่ น่าทำงาน ของกรมปศุสัตว์
 • แนวทางการดำเนินการโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
 • คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 947/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (06/03/2555)
 • คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 352/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (14/10/2552)
 • รายงานผลการดำเนินงาน
 • ปี 2557 ครั้งที่ 1
 • ปี 2556 ครั้งที่ 2

 • ปี 2556 ครั้งที่ 1
 • ปี 2555
 • ปี 2554 ครั้งที่ 2
 • ปี 2554 ครั้งที่ 1
 • ปี 2553 ครั้งที่ 3
 • ปี 2553 ครั้งที่ 2
 • ปี 2553 ครั้งที่ 1
 • ภาพกิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ
 • ปี 2556 ปี 2555
 • ปี 2554
 • ปี 2553

 •  
  ลิขสิทธิ์ © 2556 กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
  กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์
  เลขที่ 69/1 ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทรศัพท์ 02-6534434, 02-6534444 ต่อ 2112-2153; โทรสาร 02-6534916 Email : person@dld.go.th
  พัฒนาโดยคณะทำงานวางระบบการทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลออนไลน์และพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่
  เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ Mozilla Firefox, Google Chrome และ Internet Explorer 9.0 ขึ้นไป รองรับการแสดงผลที่ 1024 x 768