ปฏิทินกิจกรรม กกจ.
กิจกรรมทั้งหมด
พฤศจิกายน 2563
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
 
 
ทุนรัฐบาล UIS
   
บันทึกข้อความ ขอชี้แจงรายละเอียดและแนวทางการพัฒนานักเรียนทุน UIS รุ่น3 (06/01/2557)
คู่มือการจัดทำกรอบการสั่งสมประสบการณ์สำหรับ HiPPs
ตัวอย่าง Individual Acton Plan UIS3
UiS_handbook
แบบฟอร์มตัวอย่างเอกสาร ทุน UIS
  - ตัวอย่างเอกสาร ซ
  - ตัวอย่างเอกสาร ฌ
  - ตัวอย่างเอกสาร ญ
  - ตัวอย่างเอกสาร ฏ
  - ตัวอย่างเอกสาร ฐ
  - ตัวอย่างเอกสาร ฑ p2
  - ตัวอย่างเอกสาร ฑ
  - ตัวอย่างเอกสาร ณ
   
คำถามที่พบบ่อยสำหรับการดำเนินงานทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ใน สถาบันการศึกษาในประเทศ (UIS) รุ่นที่ 3
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
ลิขสิทธิ์ © 2556 กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์
เลขที่ 69/1 ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-6534434, 02-6534444 ต่อ 2112-2153; โทรสาร 02-6534916 Email : person@dld.go.th
พัฒนาโดยคณะทำงานวางระบบการทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลออนไลน์และพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ Mozilla Firefox, Google Chrome และ Internet Explorer 9.0 ขึ้นไป รองรับการแสดงผลที่ 1024 x 768