ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
มิถุนายน 2559
 
อา
พฤ
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
 
   ภาพกิจกรรม
 
 • การประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการของกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2559 (จำนวน 8 ภาพ)
 •  
     
   
 • การประชุมคณะอนุกรรมการการจัดการความรู้กรมปศุสัตว์ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2/2559 (จำนวน 12 ภาพ)
 •  
     
   
 • การประชุมติดตามความคืบหน้าการกำหนดหลักเกณฑ์ประเมินค่างานของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ (จำนวน 5 ภาพ)
 •  
     
      ภาพกิจกรรมทั้งหมด     

  ข่าวประชาสัมพันธ์

   
 • ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559" (Thailand Research Expo 2016)    (23 มิ.ย. 2559)
 •  
   
 • แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. 2559    (21 มิ.ย. 2559)
 •  
   
 • กำหนดหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน    (21 มิ.ย. 2559)
 •  
   
 • ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนใต้ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม    (16 มิ.ย. 2559)
 •  
   
 • รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและระดับคุณวุฒิ    (15 มิ.ย. 2559)
 •  
   
 • การให้บริการตามโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย    (13 มิ.ย. 2559)
 •  
   
 • การปรับตำแหน่งของลูกจ้างประจำ    (9 มิ.ย. 2559)
 •  
   
 • ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับระดับตำแหน่งของลูกจ้างประจำ    (9 มิ.ย. 2559)
 •  
   
 • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๘ ของข้าราชการ กรมปศุสัตว์    (8 มิ.ย. 2559)
 •  
   
 • ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๘ ของลูกจ้างประจำ กรมปศุสัตว์    (8 มิ.ย. 2559)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ข่าวรับสมัครงาน

   
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน    (23 มิ.ย. 2559)
 •  
   
 • รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ    (28 เม.ย. 2559)
 •  
   
 • รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์    (1 ก.พ. 2559)
 •  
   
 • รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ    (15 ต.ค. 2558)
 •  
   
 • ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล    (13 ต.ค. 2558)
 •  
   
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป    (1 ก.ย. 2558)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ของ กรมปศุสัตว์    (3 ก.ค. 2558)
 •  
   
 • การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมปศุสัตว์    (3 ก.ค. 2558)
 •  
   
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) และตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ    (30 มิ.ย. 2558)
 •  
   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (26 มิ.ย. 2558)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ข่าวฝึกอบรม

   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวสารการฝึกอบรม    (23 มิ.ย. 2559)
 •  
   
 • ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการโครงการ eGovernment Forum    (17 มิ.ย. 2559)
 •  
   
 • ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ และการประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ ๒๒    (8 มิ.ย. 2559)
 •  
   
 • ประชุมและเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ Joint International Tropical Medicine    (8 มิ.ย. 2559)
 •  
   
 • ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร    (8 มิ.ย. 2559)
 •  
   
 • เชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม    (27 พ.ค. 2559)
 •  
   
 • ขอเชิญร่วมส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม     (26 พ.ค. 2559)
 •  
   
 • การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ ๖    (26 พ.ค. 2559)
 •  
   
 • การฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 31    (26 พ.ค. 2559)
 •  
   
 • ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการสัมมนา     (25 พ.ค. 2559)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ประกาศยกเลิก/ขึ้นบัญชี//

   
 • ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (2 พ.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ    (29 ธ.ค. 2558)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของ กรมปศุสัตว์    (20 พ.ย. 2558)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของ กรมปศุสัตว์    (3 พ.ย. 2558)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (22 ต.ค. 2558)
 •  
   
 • การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน    (16 ต.ค. 2558)
 •  
   
 • การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมปศุสัตว์    (3 ก.ค. 2558)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของ กรมปศุสัตว์    (8 มิ.ย. 2558)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    (9 ธ.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ    (20 พ.ย. 2557)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       
  ผู้เยื่ยมชมเว็บกองการเจ้าหน้าที่วันนี้ จำนวน 751 คน  
  Untitled Document
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image