ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
กรกฎาคม 2558
 
อา
พฤ
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
กิจกรรมทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 • การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมปศุสัตว์    (3 ก.ค. 2558)
 •  
   
 • ขอเชิญสั่งจองเสื้อโปโลสีฟ้า ปักตรากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ สิงหาคม 2558    (3 ก.ค. 2558)
 •  
   
 • เลื่อนข้าราชการ    (2 ก.ค. 2558)
 •  
   
 • การปรับระดับตำแหน่งของลูกจ้างประจำ    (1 ก.ค. 2558)
 •  
   
 • วารสาร     (30 มิ.ย. 2558)
 •  
   
 • รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558    (30 มิ.ย. 2558)
 •  
   
 • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (เพิ่มเติม)    (30 มิ.ย. 2558)
 •  
   
 • รายงานผลการประเมินความโปร่งใสของกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2558    (29 มิ.ย. 2558)
 •  
   
 • รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ    (26 มิ.ย. 2558)
 •  
   
 • การยกเว้นเงื่อนไขการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ตำแหน่ง    (25 มิ.ย. 2558)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ข่าวรับสมัครงาน

   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ของ กรมปศุสัตว์    (3 ก.ค. 2558)
 •  
   
 • การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมปศุสัตว์    (3 ก.ค. 2558)
 •  
   
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) และตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ    (30 มิ.ย. 2558)
 •  
   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (26 มิ.ย. 2558)
 •  
   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ    (25 มิ.ย. 2558)
 •  
   
 • ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป    (18 มิ.ย. 2558)
 •  
   
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล    (22 พ.ค. 2558)
 •  
   
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุุคคล    (22 พ.ค. 2558)
 •  
   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ    (21 พ.ค. 2558)
 •  
   
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ)    (19 พ.ค. 2558)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ข่าวฝึกอบรม

   
 • การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่5สถาบันพระปกเกล้า    (26 มิ.ย. 2558)
 •  
   
 • การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรการบริหารเศณษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑๔    (23 มิ.ย. 2558)
 •  
   
 • การสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทยรุ่นที่20(New Wave)    (22 มิ.ย. 2558)
 •  
   
 • เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ (Placement Test)     (19 มิ.ย. 2558)
 •  
   
 • โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager : RM) รุ่นที่ 3-5"    (17 มิ.ย. 2558)
 •  
   
 • ฝึกอบรมในโครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่)    (17 มิ.ย. 2558)
 •  
   
 • ขอเชิญเข้ารับการอบรมสัมมนาทางวิชาการ โครงการ "eGovernment Forum 2015"    (12 มิ.ย. 2558)
 •  
   
 • การประชุมสัมนาวิชาการปศุสัตว์ ครั้งที่ 14    (12 มิ.ย. 2558)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตร Effective Presentation and Meeting in English for AEC รุ่นที่ 1    (10 มิ.ย. 2558)
 •  
   
 • โครงการฝึกอบรมประจำปี 2558 (ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)    (5 มิ.ย. 2558)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ประกาศยกเลิก/ขึ้นบัญชี

   
 • การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมปศุสัตว์    (3 ก.ค. 2558)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของ กรมปศุสัตว์    (8 มิ.ย. 2558)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    (9 ธ.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ    (20 พ.ย. 2557)
 •  
   
 • ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (7 พ.ย. 2557)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ    (27 ส.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ    (15 ส.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ    (17 ก.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ    (1 ก.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (13 ธ.ค. 2556)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       
    ภาพกิจกรรม

  KM DAY 2558 กองการเจ้าหน้าที่
  จำนวน 44 ภาพ วันที่ 2 ก.ค. 2558

  โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ปี 2558
  จำนวน 20 ภาพ วันที่ 23 เม.ย. 2558

  การฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 29
  จำนวน 22 ภาพ วันที่ 26 ก.พ. 2558

  ผู้เยื่ยมชมเว็บกองการเจ้าหน้าที่วันนี้ จำนวน 732 คน  
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image