ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
กรกฎาคม 2558
 
อา
พฤ
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
กิจกรรมทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประเภทวิชาการ    (24 ก.ค. 2558)
 •  
   
 • ประกาศกองการเจ้าหน้าที่ เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างทำโล่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๕๘    (24 ก.ค. 2558)
 •  
   
 • ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต (ภาคบัณฑิต)    (23 ก.ค. 2558)
 •  
   
 • แบบสำรวจออนไลน์     (23 ก.ค. 2558)
 •  
   
 • การรายงานผลการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา(กรณีส่งไปฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนากับหน่วยงานภายนอก)    (21 ก.ค. 2558)
 •  
   
 • การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions, Electronic Filing)    (17 ก.ค. 2558)
 •  
   
 • การขอรับเงิน กสจ. ของสมาชิก กสจ. ที่จะเกษียณอายุราชการปี 2558    (17 ก.ค. 2558)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบทความวิชาการร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICELS2015    (16 ก.ค. 2558)
 •  
   
 • ประกาศกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กกจ. 1/2558 เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำโล่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2558 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    (14 ก.ค. 2558)
 •  
   
 • ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ (ฉบับที่ ๒)    (14 ก.ค. 2558)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ข่าวรับสมัครงาน

   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ของ กรมปศุสัตว์    (3 ก.ค. 2558)
 •  
   
 • การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมปศุสัตว์    (3 ก.ค. 2558)
 •  
   
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) และตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ    (30 มิ.ย. 2558)
 •  
   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (26 มิ.ย. 2558)
 •  
   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ    (25 มิ.ย. 2558)
 •  
   
 • ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป    (18 มิ.ย. 2558)
 •  
   
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล    (22 พ.ค. 2558)
 •  
   
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุุคคล    (22 พ.ค. 2558)
 •  
   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ    (21 พ.ค. 2558)
 •  
   
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ)    (19 พ.ค. 2558)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ข่าวฝึกอบรม

   
 • ประชาสัมพันธ์การศึกษาหลักสูตร "จิตวิทยาความมั่นคง" ประจำปีงบประมาณ 2558    (15 ก.ค. 2558)
 •  
   
 • โครงการ "สุขภาพดี...ชีวิตสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการ รุ่นที่ 10"    (13 ก.ค. 2558)
 •  
   
 • การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่5สถาบันพระปกเกล้า    (26 มิ.ย. 2558)
 •  
   
 • การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรการบริหารเศณษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑๔    (23 มิ.ย. 2558)
 •  
   
 • การสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทยรุ่นที่20(New Wave)    (22 มิ.ย. 2558)
 •  
   
 • เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ (Placement Test)     (19 มิ.ย. 2558)
 •  
   
 • โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "พัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (Research Manager : RM) รุ่นที่ 3-5"    (17 มิ.ย. 2558)
 •  
   
 • ฝึกอบรมในโครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่)    (17 มิ.ย. 2558)
 •  
   
 • ขอเชิญเข้ารับการอบรมสัมมนาทางวิชาการ โครงการ "eGovernment Forum 2015"    (12 มิ.ย. 2558)
 •  
   
 • การประชุมสัมนาวิชาการปศุสัตว์ ครั้งที่ 14    (12 มิ.ย. 2558)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  บรรจุเข้ารับราชการ

   
 • การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) และตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน    (24 ก.ค. 2558)
 •  
   
 • นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ เรียกบรรจุถึง ลำดับที่ 45    (15 ก.ค. 2558)
 •  
   
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เรียกบรรจุถึง ลำดับที่ 12 (หมดบัญชี)    (15 ก.ค. 2558)
 •  
   
 • นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ เรียกบรรจุถึง ลำดับที่ 2 (หมดบัญชี)    (15 ก.ค. 2558)
 •  
   
 • ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ เรียกบรรจุถึงลำดับที่ 146    (5 มิ.ย. 2558)
 •  
   
 • ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เรียกบรรจุถึงลำดับที่ 11    (22 เม.ย. 2558)
 •  
   
 • ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ เรียกบรรจุถึงลำดับที่ 4    (9 ธ.ค. 2557)
 •  
   
 • ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เรียกบรรจุถึงลำดับที่ 6    (9 ธ.ค. 2557)
 •  
   
 • ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ เรียกบรรจุถึงลำดับที่ 2    (1 ก.ค. 2557)
 •  
   
 • ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน เรียกบรรจุถึงลำดับที่ 9    (1 เม.ย. 2557)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ประกาศยกเลิก/ขึ้นบัญชี

   
 • การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมปศุสัตว์    (3 ก.ค. 2558)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของ กรมปศุสัตว์    (8 มิ.ย. 2558)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    (9 ธ.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ    (20 พ.ย. 2557)
 •  
   
 • ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (7 พ.ย. 2557)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ    (27 ส.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ    (15 ส.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ    (17 ก.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ    (1 ก.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (13 ธ.ค. 2556)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       
    ภาพกิจกรรม

  KM DAY 2558 กองการเจ้าหน้าที่
  จำนวน 44 ภาพ วันที่ 2 ก.ค. 2558

  โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ปี 2558
  จำนวน 20 ภาพ วันที่ 23 เม.ย. 2558

  การฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 29
  จำนวน 22 ภาพ วันที่ 26 ก.พ. 2558

  ผู้เยื่ยมชมเว็บกองการเจ้าหน้าที่วันนี้ จำนวน 523 คน  
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image