ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
ตุลาคม 2558
 
อา
พฤ
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
กิจกรรมทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 • ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ เรื่อง รับสมัครสอบ ภาค ก พิเศษ    (6 ต.ค. 2558)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกฯให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ    (6 ต.ค. 2558)
 •  
   
 • ขอความร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่น ประจำปี 2559    (6 ต.ค. 2558)
 •  
   
 • ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ    (6 ต.ค. 2558)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์ การแต่งตั้งเจ้าพนักงานออกบัตร (ประจำตัวประชาชน)    (2 ต.ค. 2558)
 •  
   
 • แบบรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีเรี่ยไร่และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด    (30 ก.ย. 2558)
 •  
   
 • การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2558    (30 ก.ย. 2558)
 •  
   
 • ขอข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สาย และขาดราชการ    (23 ก.ย. 2558)
 •  
   
 • ขอความอนุเคราะห์เสนอข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2558    (22 ก.ย. 2558)
 •  
   
 • ขอช่วยประชาสัมพันธ์โครงการจัดอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรมมฐานของวัดปรินายก วรวิหาร    (22 ก.ย. 2558)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ข่าวรับสมัครงาน

   
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป    (1 ก.ย. 2558)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ของ กรมปศุสัตว์    (3 ก.ค. 2558)
 •  
   
 • การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมปศุสัตว์    (3 ก.ค. 2558)
 •  
   
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) และตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ    (30 มิ.ย. 2558)
 •  
   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (26 มิ.ย. 2558)
 •  
   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ    (25 มิ.ย. 2558)
 •  
   
 • ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป    (18 มิ.ย. 2558)
 •  
   
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล    (22 พ.ค. 2558)
 •  
   
 • รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุุคคล    (22 พ.ค. 2558)
 •  
   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ    (21 พ.ค. 2558)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ข่าวฝึกอบรม

   
 • การรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน)และโครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2559    (6 ต.ค. 2558)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมรับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์    (2 ต.ค. 2558)
 •  
   
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ และกำหนดการรับสมัครหลักสูตรปริญญาโท    (30 ก.ย. 2558)
 •  
   
 • การรายงานแผน-ผลการพัฒนาบุคลากรของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2558    (22 ก.ย. 2558)
 •  
   
 • ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง " The First International Conference on Sustainability of Organic Agriculture (SOA2015) "    (15 ก.ย. 2558)
 •  
   
 • ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๕๘    (4 ก.ย. 2558)
 •  
   
 • เชิญผู้เข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ Joint International Tropical Medicine Meeting (JITMM 2015)    (3 ก.ย. 2558)
 •  
   
 • การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาลฯ และทุนอื่นๆ ประจำปี ๒๕๕๙ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)    (31 ส.ค. 2558)
 •  
   
 • การจัดสรรทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562    (13 ส.ค. 2558)
 •  
   
 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อจัดพิมพ์ในหนังสือประจำปีสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย พ.ศ. 2558    (11 ส.ค. 2558)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  บรรจุเข้ารับราชการ

   
 • ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เรียกบรรจุถึงลำดับที่ 14    (20 ส.ค. 2558)
 •  
   
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน เรียกบรรจุถึง ลำดับที่ 32    (20 ส.ค. 2558)
 •  
   
 • ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) เรียกบรรจุถึง ลำดับที่ 4    (20 ส.ค. 2558)
 •  
   
 • นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ เรียกบรรจุถึง ลำดับที่ 47    (15 ก.ค. 2558)
 •  
   
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เรียกบรรจุถึง ลำดับที่ 12 (หมดบัญชี)    (15 ก.ค. 2558)
 •  
   
 • นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ เรียกบรรจุถึง ลำดับที่ 2 (หมดบัญชี)    (15 ก.ค. 2558)
 •  
   
 • ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เรียกบรรจุถึงลำดับที่ 6    (9 ธ.ค. 2557)
 •  
   
 • ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ เรียกบรรจุถึงลำดับที่ 2    (1 ก.ค. 2557)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ประกาศยกเลิก/ขึ้นบัญชี

   
 • การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมปศุสัตว์    (3 ก.ค. 2558)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของ กรมปศุสัตว์    (8 มิ.ย. 2558)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    (9 ธ.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ    (20 พ.ย. 2557)
 •  
   
 • ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (7 พ.ย. 2557)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ    (27 ส.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ    (15 ส.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ    (17 ก.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ    (1 ก.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (13 ธ.ค. 2556)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       
    ภาพกิจกรรม

  โครงการจิตอาสาปลูกหญ้าให้กระทิง
  จำนวน 38 ภาพ วันที่ 1 ต.ค. 2558

  พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2558
  จำนวน 36 ภาพ วันที่ 11 ก.ย. 2558

  กองการเจ้าหน้าที่ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ สำนักวิปัสสนาดำรงธรรม จ.ปทุมธานี
  จำนวน 33 ภาพ วันที่ 28 ก.ค. 2558

  ผู้เยื่ยมชมเว็บกองการเจ้าหน้าที่วันนี้ จำนวน 745 คน  
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image