ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
พฤศจิกายน 2558
 
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 • ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้กรมปศุสัตว์ ประจำปี 2559    (20 พ.ย. 2558)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของ กรมปศุสัตว์    (20 พ.ย. 2558)
 •  
   
 • รายชื่อข้าราชการที่เข้าร่วมพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2558    (19 พ.ย. 2558)
 •  
   
 • รายชื่อลูกจ้างประจำที่เข้าร่วมพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2558    (19 พ.ย. 2558)
 •  
   
 • รายชื่อพนักงานราชการที่เข้าร่วมพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2558    (19 พ.ย. 2558)
 •  
   
 • ขอเชิญเข้าร่วมพิธีและลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ กรมปศุสัตว์    (17 พ.ย. 2558)
 •  
   
 • ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ    (17 พ.ย. 2558)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ    (16 พ.ย. 2558)
 •  
   
 • การปรับปรุงกำหนดตำแหน่งลูกจ้างประจำ    (10 พ.ย. 2558)
 •  
   
 • ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และ/หรือ เสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่น คณะเกษตร ประจำปี 2558    (10 พ.ย. 2558)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ข่าวรับสมัครงาน

   
 • รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ    (15 ต.ค. 2558)
 •  
   
 • ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล    (13 ต.ค. 2558)
 •  
   
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป    (1 ก.ย. 2558)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ของ กรมปศุสัตว์    (3 ก.ค. 2558)
 •  
   
 • การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมปศุสัตว์    (3 ก.ค. 2558)
 •  
   
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) และตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ    (30 มิ.ย. 2558)
 •  
   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (26 มิ.ย. 2558)
 •  
   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ    (25 มิ.ย. 2558)
 •  
   
 • ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป    (18 มิ.ย. 2558)
 •  
   
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล    (22 พ.ค. 2558)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ข่าวฝึกอบรม

   
 • การประชุมวิชาการชมรมวิทยาการสืบพันธุ์ในสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3    (27 พ.ย. 2558)
 •  
   
 • ประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2559    (19 พ.ย. 2558)
 •  
   
 • การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของวิทยาลัยการตำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559    (11 พ.ย. 2558)
 •  
   
 • การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาอบรม หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3    (10 พ.ย. 2558)
 •  
   
 • เชิญเข้าร่วมงานสัมมนา การสร้างจิตสำนึกความเข้าใจเรื่อง การเพิ่มผลิตภาพเพื่อการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน    (6 พ.ย. 2558)
 •  
   
 • ขอเชิญบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานคร    (3 พ.ย. 2558)
 •  
   
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๙    (22 ต.ค. 2558)
 •  
   
 • การอบรมหลักสูตร เศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร Digital Economy for Management DE4M รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 2    (22 ต.ค. 2558)
 •  
   
 • การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ 20    (22 ต.ค. 2558)
 •  
   
 • ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 ภายใต้คำขวัญ ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน    (15 ต.ค. 2558)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  บรรจุเข้ารับราชการ

   
 • ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เรียกบรรจุถึงลำดับที่ 14    (20 ส.ค. 2558)
 •  
   
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน เรียกบรรจุถึง ลำดับที่ 32    (20 ส.ค. 2558)
 •  
   
 • ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) เรียกบรรจุถึง ลำดับที่ 4    (20 ส.ค. 2558)
 •  
   
 • นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ เรียกบรรจุถึง ลำดับที่ 47    (15 ก.ค. 2558)
 •  
   
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เรียกบรรจุถึง ลำดับที่ 12 (หมดบัญชี)    (15 ก.ค. 2558)
 •  
   
 • นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ เรียกบรรจุถึง ลำดับที่ 2 (หมดบัญชี)    (15 ก.ค. 2558)
 •  
   
 • ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เรียกบรรจุถึงลำดับที่ 6    (9 ธ.ค. 2557)
 •  
   
 • ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ เรียกบรรจุถึงลำดับที่ 2    (1 ก.ค. 2557)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ประกาศยกเลิก/ขึ้นบัญชี

   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของ กรมปศุสัตว์    (20 พ.ย. 2558)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของ กรมปศุสัตว์    (3 พ.ย. 2558)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (22 ต.ค. 2558)
 •  
   
 • การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน    (16 ต.ค. 2558)
 •  
   
 • การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมปศุสัตว์    (3 ก.ค. 2558)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของ กรมปศุสัตว์    (8 มิ.ย. 2558)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    (9 ธ.ค. 2557)
 •  
   
 • ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ    (20 พ.ย. 2557)
 •  
   
 • ประกาศขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (7 พ.ย. 2557)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ    (27 ส.ค. 2557)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       
    ภาพกิจกรรม

  KM DAY 2558 กองการเจ้าหน้าที่
  จำนวน 44 ภาพ วันที่ 8 ต.ค. 2558

  โครงการจิตอาสาปลูกหญ้าให้กระทิง
  จำนวน 38 ภาพ วันที่ 1 ต.ค. 2558

  พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2558
  จำนวน 36 ภาพ วันที่ 11 ก.ย. 2558

  ผู้เยื่ยมชมเว็บกองการเจ้าหน้าที่วันนี้ จำนวน 197 คน  
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image