ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
กรกฎาคม 2561
 
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ผ่านช่องทาง line
(QR Code Line Application)
 
   ภาพกิจกรรม
 
 • สำนักงาน ก.พ.เข้าเยี่ยมส่วนราชการและนักเรียนทุนรัฐบาล (จำนวน 34 ภาพ)
 •  
     
   
 • ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส ครั้งที่ 2/2561 (จำนวน 17 ภาพ)
 •  
     
   
 • ประชุมคณะทำงานจัดตั้งกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ครั้งที่ 1/2561 (จำนวน 14 ภาพ)
 •  
     
      ภาพกิจกรรมทั้งหมด     

  ข่าวประชาสัมพันธ์

   
 • ประชาสัมพันธ์รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ เรื่อง     (18 ก.ค. 2561)
 •  
   
 • แจ้งเวียนรายชื่อ พร้อมกำหนดการ และสถานที่จัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2558 และประจำปี 2560 ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์     (12 ก.ค. 2561)
 •  
   
 • ประชาสัมพันธ์เสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561    (11 ก.ค. 2561)
 •  
   
 • การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง    (10 ก.ค. 2561)
 •  
   
 • ประชาสัมพันธ์สมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการบุคลากรต้นแบบกรมปศุสัตว์ (IDEAL DLD) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561    (9 ก.ค. 2561)
 •  
   
 • การเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"    (5 ก.ค. 2561)
 •  
   
 • ขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจออนไลน์เรื่อง     (29 มิ.ย. 2561)
 •  
   
 • โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพหัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    (27 มิ.ย. 2561)
 •  
   
 • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32    (26 มิ.ย. 2561)
 •  
   
 • ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ    (22 มิ.ย. 2561)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ข่าวรับสมัครงาน

   
 • ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2561    (29 มิ.ย. 2561)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมปศุสัตว์    (4 พ.ค. 2561)
 •  
   
 • ประการศกรมปศสุัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน    (25 เม.ย. 2561)
 •  
   
 • รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างภาพปฏิบัติงาน    (28 มี.ค. 2561)
 •  
   
 • ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป    (2 ก.พ. 2561)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ    (11 ม.ค. 2561)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผุ้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล    (25 ธ.ค. 2560)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ    (25 ธ.ค. 2560)
 •  
   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล    (12 ธ.ค. 2560)
 •  
   
 • ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ (ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้) กำหนด วัน เวลา สถานที่    (8 ธ.ค. 2560)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ข่าวฝึกอบรม

   
 • ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 (วทท 44) หัวข้อ "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคพลิกผัน (Science and Technology in the Disruptive Era)"    (19 ก.ค. 2561)
 •  
   
 • ขอเชิญร่วมเสวนา เรื่อง "ประเมินผลการวิจัย : ก้าวสำคัญของความสำคัญในการพัฒนาสู่ Thailand 4.0"    (18 ก.ค. 2561)
 •  
   
 • ขอเชิญสมัครเข้ารับทุนศึกษาต่อที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย โดยอาศัยทุนอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทย    (18 ก.ค. 2561)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมโครงการยกระดับสมรรถนะด้าน Digital Literacy สำหรับข้าราชการไทย    (11 ก.ค. 2561)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล    (4 ก.ค. 2561)
 •  
   
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร     (29 มิ.ย. 2561)
 •  
   
 • ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    (29 มิ.ย. 2561)
 •  
   
 • ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    (29 มิ.ย. 2561)
 •  
   
 • ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม     (22 มิ.ย. 2561)
 •  
   
 • การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตร     (21 มิ.ย. 2561)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ประกาศยกเลิก/ขึ้นบัญชี//

   
 • การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการของ กรมปศุสัตว์    (29 ธ.ค. 2560)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ของกรมปศุสัตว์    (9 พ.ย. 2560)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของ กรมปศุสัตว์    (9 พ.ย. 2560)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ของ กรมปศุสัตว์    (9 พ.ย. 2560)
 •  
   
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ    (2 ต.ค. 2560)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ (ปริญญาโท)    (30 พ.ค. 2560)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน    (30 พ.ค. 2560)
 •  
   
 • การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของ กรมปศุสัตว์    (4 พ.ค. 2560)
 •  
   
 • การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการของ กรมปศุสัตว์    (4 พ.ค. 2560)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ของ กรมปศุสัตว์    (27 ธ.ค. 2559)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       
  ผู้เยื่ยมชมเว็บกองการเจ้าหน้าที่วันนี้ จำนวน 205 คน  
  Untitled Document
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image