ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
กันยายน 2563
 
อา
พฤ
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ผ่านช่องทาง line
(QR Code Line Application)
รายงานประจำปี 2562

HR Scorecard ประจำปีงบประมาณ 2563

 
แบบฟอร์มต่าง ๆ

แบบประเมิน ว10

แบบประเมิน

แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติราชการ

แบบฟอร์มประเมินค่างาน

แบบฟอร์มการปรับปรุงตำแหน่งและการตัดโอนตำแหน่ง

แบบฟอร์มเลื่อนระดับ

ตัวอย่างแบบฟอร์มคำสั่ง

แบบฟอร์มรักษาความปลอดภัย

แบบฟอร์มควบคุมภายใน

แบบฟอร์มเบ็ดเตล็ด

สมุดบันทึกความดี

แบบฟอร์มฌาปนกิจสงเคราะห์