ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
กันยายน 2563
 
อา
พฤ
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ผ่านช่องทาง line
(QR Code Line Application)
รายงานประจำปี 2562

 
ภาพกิจกรรมการองการเจ้าหน้าที่
       
  การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการปศุสัตว์ระดับกลาง รุ่นที่ 6 เรื่อง ข้าราชการทุกคนต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมในการเป็นข้าราชการที่ดี  
   
  วันที่ : 17 ก.ย. 2563  
  จำนวนภาพ : 7 ภาพ  
  เข้าถึง : 36 ครั้ง  
       
  การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการปศุสัตว์ระดับกลาง รุ่นที่ 6 เรื่อง เทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน : มุมมองภาครัฐ  
   
  วันที่ : 17 ก.ย. 2563  
  จำนวนภาพ : 3 ภาพ  
  เข้าถึง : 14 ครั้ง  
       
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารการปศุสัตว์ ระดับกลาง รุ่นที่ 6  
   
  วันที่ : 11 ก.ย. 2563  
  จำนวนภาพ : 4 ภาพ  
  เข้าถึง : 78 ครั้ง  
       
  การสรรหาและพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมพร้อมในการทดแทนตำแหน่งประเภทวิชาการที่สำคัญของกรมปศุสัตว์  
   
  วันที่ : 11 ก.ย. 2563  
  จำนวนภาพ : 5 ภาพ  
  เข้าถึง : 29 ครั้ง  
       
  การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการปศุสัตว์ระดับกลาง รุ่นที่ 6 เรื่อง เกษตรพันธสัญญา  
   
  วันที่ : 9 ก.ย. 2563  
  จำนวนภาพ : 4 ภาพ  
  เข้าถึง : 45 ครั้ง