พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

js slider
รายละเอียด :

นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ นำข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างสังกัดกรมปศุสัตว์
ประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ลานหน้าเสาธง กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ
ภาพ / ข่าว : เทียนชัย วงศ์บัว กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์


วันที่ : 3 ธันวาคม 2558
เข้าถึง : 1,989 ครั้ง