การประชุมคณะกรรมการบริหารกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

js slider
รายละเอียด :

 

ในวันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น ๔ กรมปศุสัตว์


วันที่ : 7 มิถุนายน 2560
เข้าถึง : 658 ครั้ง