โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 33 ประจำปี 2560

js slider
รายละเอียด :


โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 33 ประจำปี 2560
วันที่ 19 - 23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม ที วินเทจ  บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา


วันที่ : 11 กรกฎาคม 2560
เข้าถึง : 624 ครั้ง