การประชุมคณะทำงานการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR scorecard) กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563

js slider
รายละเอียด :

 

ในวันอังคารที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป มีการประชุมคณะทำงานการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR scorecard) กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ณ ห้องถิรทินรัตน์ ชั้น ๕ ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์

 


วันที่ : 1 สิงหาคม 2560
เข้าถึง : 243 ครั้ง