การประชุมประจำสัปดาห์ ผอ.สำนัก/กอง ในการกำกับดูแลของ รอธ.วีรชาติ เขื่อนรัตน์ เรื่อง การควบคุมกำกับ ติดตาม เร่งรัด การดำเนินงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ครั้งที่ 10/2560

js slider
รายละเอียด :

 

ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 - 13.00 น. ได้มีการประชุมประจำสัปดาห์ ผอ.สำนัก/กอง ในการกำกับดูแลของ รอธ.วีรชาติ เขื่อนรัตน์ เรื่อง การควบคุมกำกับ ติดตาม เร่งรัด การดำเนินงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ครั้งที่ 10/2560 ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์

 


วันที่ : 7 สิงหาคม 2560
เข้าถึง : 245 ครั้ง