การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน (ในส่วนของการกำกับดูแลของ รอธ.วีรชาติ เขื่อนรัตน์)

js slider
รายละเอียด :

ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ได้มีการประชุมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน (ในส่วนของการกำกับดูแลของ รอธ.วีรชาติ เขื่อนรัตน์) ณ ห้องประชุมถิรทินรัตน์ ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์


วันที่ : 29 กันยายน 2560
เข้าถึง : 423 ครั้ง