ร่วมหารือกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ประเด็นการปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนายสัตวแพทย์ และการขอเพิ่มอัตรากำลังข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

js slider
รายละเอียด :

ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์สาโรช งามขำ นายสัตวแพทย์ทรงคุณวุฒิ , นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ , สัตวแพทย์หญิงพัชรี ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ , เจ้าหน้าที่จากสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และคณะกองการเจ้าหน้าที่ "ร่วมหารือกับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ในประเด็นการปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนายสัตวแพทย์ และการขอเพิ่มอัตรากำลังข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์" ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์


วันที่ : 4 สิงหาคม 2563
เข้าถึง : 303 ครั้ง