ฟังผลการตรวจสุขภาพของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ประจำปี 2563

js slider
รายละเอียด :

ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 -​ 15.00 น. กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ ได้มีการจัดฟังผลการตรวจสุขภาพของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์  โดยมีจำนวนผู้รับบริการทั้งสิ้น จำนวน 229 ราย ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ 


วันที่ : 4 สิงหาคม 2563
เข้าถึง : 116 ครั้ง