ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
กันยายน 2563
 
อา
พฤ
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ผ่านช่องทาง line
(QR Code Line Application)
รายงานประจำปี 2562

HR Scorecard ประจำปีงบประมาณ 2563

 
ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี 2563

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี 2562

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี 2561

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี 2560

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี 2559

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ปี 2558