:: กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ ::


ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
ตุลาคม 2563
 
อา
พฤ
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
กิจกรรมทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ผ่านช่องทาง line
(QR Code Line Application)
รายงานประจำปี 2562

HR Scorecard ประจำปีงบประมาณ 2563

 
ประกาศราชกิจจานุเบกษา
       
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย เหรียญจักรพรรดิมาลา ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
       
2560 2560 2560 2560
2558 2558 2558 2558
2557 2557 2557 2557
2556 2556 2556 2556
2555 2555 2555 2555
2554 2554 2554 2554
2553 2553 2553 2553
2552 2552 2552  
2551 2551 2551  
2550 2550 2550  
2549 2549 2549  
2548 2548 2548  
2547 2547 2547  
2546 2546 2546