ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
มิถุนายน 2561
 
อา
พฤ
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
กิจกรรมทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ผ่านช่องทาง line
(QR Code Line Application)
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป 
 

การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

 
        

- บันทึกข้อความ ผู้อำนวยการสำนัก/ ผู้อำนวยการกอง (ส่วนกลาง)

- บันทึกข้อความ หน่วยงานในสังกัดภูมิภาค และหน่วยงานส่วนกลางแต่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในส่วนภูิมภาค

- หนังสือครุฑ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ

- ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ)

- ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ)

- คู่มือการตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐ สำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ

- คู่มือการตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐ สำหรับนายทะเบียน

- แบบคำขอเพิ่ม/ ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูล (แบบ 7127)

 
   
  วันที่ลงข่าว : 21 มิ.ย. 2560  
  ผู้ประกาศข่าว : น.ส.กัญญ์วรรณ  ตุงคณาคร  
  โหลดไฟล์ข่าว :  
  อ่าน : 2,895 ครั้ง