ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
เมษายน 2564
 
อา
พฤ
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
กิจกรรมทั้งหมด
รายงานประจำปี 2563

HR Scorecard
ประจำปีงบประมาณ 2563

 
กลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม


นายนฤชา แก้วอุดมวัชระ
นิติกรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มวินัยและเสริมสร้างระบบคุณธรรม
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2134


นายกฤชฐา นาควิจิตร
นิติกรชำนาญการพิเศษ
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2134


นายอัครพงษ์ อินทรศักดิ์
นิติกรปฏิบัติการ
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2134

นายสิรภพ เดชพันธุ์
นิติกร
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2134

นายอนุรักษ์ จันทร์พลงาม
นิติกร
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2134

นางสาวสุภาดี แจ้งสว่าง
นิติกร
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2134

นางสาวปิยาภัสร์ พรมมา
นิติกร
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2134

นางสาวปาริชาต เพชรบุรีภักดี
นิติกร
โทร.0-2653-4444 ต่อ 2134