ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
สิงหาคม 2563
 
อา
พฤ
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ผ่านช่องทาง line
(QR Code Line Application)
รายงานประจำปี 2562

 
กลุ่มวินัย


นายนฤชา แก้วอุดมวัชระ
นิติกรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มวินัย


นายกฤชฐา นาควิจิตร
นิติกรชำนาญการพิเศษ


นายอัครพงษ์ อินทรศักดิ์
นิติกรปฏิบัติการ

นายสิรภพ เดชพันธุ์
นิติกร

นายอนุรักษ์ จันทร์พลงาม
นิติกร

นางสาวสุภาดี แจ้งสว่าง
นิติกร

นางสาวปิยาภัสร์ พรมมา
นิติกร

นางสาวปาริชาต เพชรบุรีภักดี
นิติกร