ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
มกราคม 2561
 
อา
พฤ
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ผ่านช่องทาง line
(QR Code Line Application)
 
กลุ่มวินัย


นายนฤชา แก้วอุดมวัชระ
นิติกรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มวินัย


นายกฤชฐา นาควิจิตร
นิติกรชำนาญการ


นางสาวสาวิตรี อุ้ยตระกูล
นิติกรปฏิบัติการ

นายสิรภพ เดชพันธุ์
นิติกร

น.ส.ภัทรานิษฐ์ ทิพย์สุวรรณ
นิติกร

นายอัครพงษ์ อินทรศักดิ์
นิติกร

นายอนุรักษ์ จันทร์พลงาม
นิติกร

นายพฤศจิ เนื่องจำนงค์
นิติกร