ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
มีนาคม 2562
 
อา
พฤ
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ผ่านช่องทาง line
(QR Code Line Application)
 
กลุ่มวินัย


นายนฤชา แก้วอุดมวัชระ
นิติกรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มวินัย


นายกฤชฐา นาควิจิตร
นิติกรชำนาญการพิเศษ


ว่าง
นิติกรปฏิบัติการ

นายสิรภพ เดชพันธุ์
นิติกร

น.ส.ภัทรานิษฐ์ ณิฐาทรัพย์
นิติกร

นายพฤศจิ เนื่องจำนงค์
นิติกร

นายอนุรักษ์ จันทร์พลงาม
นิติกร

นายอัครพงษ์ อินทรศักดิ์
นิติกร