ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
ตุลาคม 2563
 
อา
พฤ
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
กิจกรรมทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ผ่านช่องทาง line
(QR Code Line Application)
รายงานประจำปี 2562

HR Scorecard ประจำปีงบประมาณ 2563

 
ประกาศ / คำสั่ง
 

คำสั่งเลื่อน

  เลขที่คำสั่ง ลงวันที่ วันที่ลงเว็บ  
 
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 911/2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 3 ราย 
 • 14 ต.ค. 2563 15 ต.ค. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 915/2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 14 ต.ค. 2563 20 ต.ค. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 800/2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 10 ก.ย. 2563 11 ก.ย. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 799/2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 4 ราย 
 • 10 ก.ย. 2563 11 ก.ย. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 764/2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 95 ราย 
 • 31 ส.ค. 2563 2 ก.ย. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 754/2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 2 ราย 
 • 24 ส.ค. 2563 25 ส.ค. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 745/2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 5 ราย 
 • 21 ส.ค. 2563 25 ส.ค. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 724/2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 4 ราย 
 • 19 ส.ค. 2563 19 ส.ค. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 688/2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 3 ส.ค. 2563 4 ส.ค. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 586/2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 24 มิ.ย. 2563 25 มิ.ย. 2563  
   
 •   เลขที่คำสั่ง คำสั่งกรมฯ ที่ 577/2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 2 ราย 
 • 19 มิ.ย. 2563 23 มิ.ย. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 555/2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 11 มิ.ย. 2563 15 มิ.ย. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 525/2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 2 ราย 
 • 8 มิ.ย. 2563 11 มิ.ย. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 424/2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 7 พ.ค. 2563 8 พ.ค. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 425/2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 7 ราย 
 • 7 พ.ค. 2563 8 พ.ค. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 408/253 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 28 เม.ย. 2563 29 เม.ย. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 409/2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 28 เม.ย. 2563 29 เม.ย. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 400/2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 2 ราย 
 • 23 เม.ย. 2563 24 เม.ย. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 394/2563 เรื่อง เลื่นข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 23 เม.ย. 2563 27 เม.ย. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่382/2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 2 ราย 
 • 21 เม.ย. 2563 22 เม.ย. 2563