ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
กันยายน 2563
 
อา
พฤ
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ผ่านช่องทาง line
(QR Code Line Application)
รายงานประจำปี 2562

 
ประกาศ / คำสั่ง
 

คำสั่งเลื่อน

  เลขที่คำสั่ง ลงวันที่ วันที่ลงเว็บ  
 
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 285/2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 27 มี.ค. 2563 27 มี.ค. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 419/2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 4 ราย  
 • 26 มี.ค. 2563 26 มี.ค. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 221/2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 2 ราย 
 • 12 มี.ค. 2563 13 มี.ค. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 222/2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 4 ราย 
 • 12 มี.ค. 2563 13 มี.ค. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 173/2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย  
 • 21 ก.พ. 2563 27 ก.พ. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 174/2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย  
 • 21 ก.พ. 2563 27 ก.พ. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 108/2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 3 ก.พ. 2563 4 ก.พ. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 45/2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย  
 • 20 ม.ค. 2563 22 ม.ค. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 11/2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 2 ม.ค. 2563 7 ม.ค. 2563  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 1175/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 3 ราย 
 • 24 ธ.ค. 2562 27 ธ.ค. 2562  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 1173/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 24 ธ.ค. 2562 27 ธ.ค. 2562  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 1171/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 24 ธ.ค. 2562 27 ธ.ค. 2562  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 1145/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 3 ราย 
 • 11 ธ.ค. 2562 13 ธ.ค. 2562  
   
 •   คำสั่งกระทรวงฯ ที่ 2574/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 2 ราย 
 • 28 พ.ย. 2562 6 ธ.ค. 2562  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 1046/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 4 ราย 
 • 25 พ.ย. 2562 12 ธ.ค. 2562  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 1077/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 25 พ.ย. 2562 12 ธ.ค. 2562  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 1079/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 25 พ.ย. 2562 12 ธ.ค. 2562  
   
 •   ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ 
 • 1 พ.ย. 2562 19 พ.ย. 2562  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 933/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 9 ต.ค. 2562 16 ต.ค. 2562  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 882/2562 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 2 ราย 
 • 27 ก.ย. 2562 3 ต.ค. 2562