ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
ตุลาคม 2563
 
อา
พฤ
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
กิจกรรมทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ผ่านช่องทาง line
(QR Code Line Application)
รายงานประจำปี 2562

HR Scorecard ประจำปีงบประมาณ 2563

 
ประกาศ / คำสั่ง
 

คำสั่งเลื่อน

  เลขที่คำสั่ง ลงวันที่ วันที่ลงเว็บ  
 
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 1004/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย  
 • 29 ต.ค. 2561 7 พ.ย. 2561  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 854/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 10 ต.ค. 2561 17 ต.ค. 2561  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 703/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 106 ราย 
 • 31 ส.ค. 2561 31 ส.ค. 2561  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 709/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 3 ราย 
 • 31 ส.ค. 2561 3 ก.ย. 2561  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 761/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการจำนวน 1 ราย  
 • 23 ส.ค. 2561 31 ส.ค. 2561  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 648/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการจำนวน 7 ราย 
 • 3 ส.ค. 2561 7 ส.ค. 2561  
   
 •   คำสั่งกระทรวงฯ ที่ 688/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการจำนวน 8 ราย 
 • 26 ก.ค. 2561 9 ส.ค. 2561  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 568/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการจำนวน 1 ราย 
 • 12 ก.ค. 2561 16 ก.ค. 2561  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 556/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการจำนวน 1 ราย 
 • 18 มิ.ย. 2561 5 ก.ค. 2561  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 471/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการจำนวน 1 ราย 
 • 13 มิ.ย. 2561 14 มิ.ย. 2561  
   
 •   คำสั่งกระทรวงฯ ที่ 353/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 17 เม.ย. 2561 18 เม.ย. 2561  
   
 •   คำสั่งกระทรวงฯ ที่ 258/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 20 มี.ค. 2561 27 มี.ค. 2561  
   
 •   คำสั่งกระทรวงฯ ที่ 247/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 16 มี.ค. 2561 21 มี.ค. 2561  
   
 •   คำสั่งกระทรวงฯ ที่ 189/2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 26 ก.พ. 2561 5 มี.ค. 2561  
   
 •   คำสั่งกระทรวงฯ ที่ 927/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 20 ราย 
 • 7 พ.ย. 2560 16 พ.ย. 2560  
   
 •   คำสั่งกระทรวงฯ ที่ 906/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 2 ต.ค. 2560 4 ต.ค. 2560  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 737/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 10 ราย 
 • 26 ก.ย. 2560 27 ก.ย. 2560  
   
 •   คำสั่งกระทรวงฯ ที่ 829/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 6 ก.ย. 2560 14 ก.ย. 2560  
   
 •   คำสั่งกระทรวงฯ ที่ 819/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 1 ราย  
 • 5 ก.ย. 2560 8 ก.ย. 2560  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 632/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 2 ราย 
 • 21 ส.ค. 2560 23 ส.ค. 2560