ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
กันยายน 2563
 
อา
พฤ
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ผ่านช่องทาง line
(QR Code Line Application)
รายงานประจำปี 2562

HR Scorecard ประจำปีงบประมาณ 2563

 
  ข้อมูลสถิติจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บกองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์
     
 

ข้อมูลปี 2563
มกราคม 18,914 คน
กุมภาพันธ์ 16,960 คน
มีนาคม 14,281 คน
เมษายน 14,329 คน
พฤษภาคม 13,249 คน
มิถุนายน 14,152 คน
กรกฎาคม 14,208 คน
สิงหาคม 14,337 คน
กันยายน 12,724 คน
รวม 133,154 คน