ด่วนที่สุด! ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงาน (ประเภทวิชาการ) ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 (หมดเขตส่งผลงานภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560)

ตารางการประชุม
ตารางทั้งหมด
 
สิงหาคม 2560
 
อา
พฤ
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
 
1
 
  ประกาศ
 
 • การประเมินบุคคลของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2560  (28 มิ.ย. 2560)
 •  
   
 • รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นที่จะขอรับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน ครั้งที่ 2/2560  (17 พ.ค. 2560)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน ประเภทวิชาการ ลงวันที่ 1 พ.ค.2560  (1 พ.ค. 2560)
 •  
   
 • รายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่จะเข้ารับการประเมินผลงานประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ครั้งที่ 1/2560  (28 ก.พ. 2560)
 •  
   
 • ภาคผนวก 1 การจัดทำแบบประเมินบุคคลและผลงาน (ประเภททั่วไป)  (23 ก.พ. 2560)
 •  
   
 • ภาคผนวก 2 มาตรฐานและแนวทางในการดำเนินการ(ประเภททั่วไป)  (23 ก.พ. 2560)
 •  
   
 • ภาคผนวก 3 การจัดทำแบบขอนับระยะเวลาเกื้อกูล (ประเภททั่วไป)  (23 ก.พ. 2560)
 •  
   
 • ประกาศ อ.ก.พ.กรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ (ประเภททั่วไป) ลว.17 ก.พ.2560  (23 ก.พ. 2560)
 •  
    เอกสารอื่นๆ    
    ตัวอย่างผลงานวิชาการ (ผ่านการประเมินแล้ว)
   
 • ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการ)  (18 พ.ค. 2558)
 •  
    เอกสารอื่นๆ