ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงาน ประกาศวันที่ 5 ตุลาคม 2560 (หมดเขตส่งผลงานภายในวันที่ 4 เมษายน 2561)

ตารางการประชุม
ตารางทั้งหมด
 
ธันวาคม 2560
 
อา
พฤ
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
 
1
 
  ประกาศ
 
 • กำหนดปฏิทินการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  (29 พ.ย. 2560)
 •  
   
 • รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นที่จะขอรับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน ครั้งที่ 1/2561  (1 พ.ย. 2560)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  (5 ต.ค. 2560)
 •  
   
 • แจ้งเพื่อทราบ การประเมินบุคคลและผลงาน (ประเภทวิชาการ) ระดับชพ. ชก และขอรับเงินประจำตำแหน่ง   (2 ต.ค. 2560)
 •  
   
 • การประเมินบุคคลของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2560  (28 มิ.ย. 2560)
 •  
   
 • รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นที่จะขอรับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน ครั้งที่ 2/2560  (17 พ.ค. 2560)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน ประเภทวิชาการ ลงวันที่ 1 พ.ค.2560  (1 พ.ค. 2560)
 •  
   
 • รายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่จะเข้ารับการประเมินผลงานประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ครั้งที่ 1/2560  (28 ก.พ. 2560)
 •  
    เอกสารอื่นๆ    
    การติดตามและรายงานผลการประเมิน
   
 • รายชื่อผู้ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาผลงาน(ประเภทวิชาการ) ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2560   (10 พ.ย. 2560)
 •  
   
 • ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ   (15 ส.ค. 2560)
 •  
   
 • ตำแหน่งสายงานนักวิชาการสัตวบาล ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ  (1 ส.ค. 2560)
 •  
   
 • ตำแหน่งสายงานนักวิทยาศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ  (1 ส.ค. 2560)
 •  
   
 • ตำแหน่งสายงานบริหาร ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ  (27 มิ.ย. 2560)
 •  
   
 • รายชื่อผู้ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาผลงาน(ประเภทวิชาการ) ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560  (1 พ.ค. 2560)
 •  
   
 • รายชื่อผู้ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาผลงาน (ประเภทวิชาการ) ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2559  (23 พ.ย. 2559)
 •  
   
 • ตำแหน่งสายงานด้านบริหาร ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ประกาศรายชื่อ ณ วันที่ 18 ต.ค.2559  (18 ต.ค. 2559)
 •  
    เอกสารอื่นๆ