-->

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 1/2562 (หมดเขตส่งผลงานภายในวันที่ 26 ส.ค.2562)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 2/2561 (หมดเขตส่งผลงานภายในวันที่ 25 มี.ค.2562)

ตารางการประชุม
ตารางทั้งหมด
 
มีนาคม 2562
 
อา
พฤ
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
การจัดทำผลงานประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
Infographic การประเมินฯ

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
ตัวอย่างการจัดทำ เอกสารหมายเลข 1-4

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
ผังกระบวนงานประเมินบุคคลและผลงาน

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
คำอธิบายการจัดทำแบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล และเอกสารผลงานวิชาการ

 
1
 
  ประกาศ
 
 • การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  (12 มี.ค. 2562)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  (28 ก.พ. 2562)
 •  
   
 • การประเมินบุคลลและผลงาน เพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน  (24 ม.ค. 2562)
 •  
   
 • ขอแจ้งรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น   (18 ม.ค. 2562)
 •  
   
 • แนวทางการจัดทำเอกสารผลงานวิจัย/วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ  (2 ม.ค. 2562)
 •  
   
 • การประเมินบุคคลและผลงานระดับเชี่ยวชาญตำแหน่งน.สพ.และนวก.สบ.และระดับทรงคุณวัฒิตำแหน่งน.สพ.  (20 พ.ย. 2561)
 •  
   
 • การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานและขอรับเงินประจำตำแหน่ง ครั้งที่ 1/2562  (10 ต.ค. 2561)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง   (26 ก.ย. 2561)
 •  
    เอกสารอื่นๆ