ตารางการประชุม
ตารางทั้งหมด
 
ธันวาคม 2561
 
อา
พฤ
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
Infographic การประเมินฯ

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
ตัวอย่างการจัดทำ เอกสารหมายเลข 1-4

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
ผังกระบวนงานประเมินบุคคลและผลงาน

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
คำอธิบายการจัดทำแบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล และเอกสารผลงานวิชาการ

 
1
 
  ประกาศ
 
 • การประเมินบุคคลและผลงานระดับเชี่ยวชาญตำแหน่งน.สพ.และนวก.สบ.และระดับทรงคุณวัฒิตำแหน่งน.สพ.  (20 พ.ย. 2561)
 •  
   
 • การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานและขอรับเงินประจำตำแหน่ง ครั้งที่ 1/2562  (10 ต.ค. 2561)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง   (26 ก.ย. 2561)
 •  
   
 • ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแบบประเมินคุณสมบัติบุคคล (เอกสารหมายเลข 1-4)   (26 มิ.ย. 2561)
 •  
   
 • ขอแจ้งรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่ว  (16 พ.ค. 2561)
 •  
   
 • การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน ครั้งที่ 2/2561  (27 เม.ย. 2561)
 •  
   
 • แก้ไขประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน  (28 มี.ค. 2561)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  (22 มี.ค. 2561)
 •  
    เอกสารอื่นๆ