ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงาน ประกาศวันที่ 5 ตุลาคม 2560 (หมดเขตส่งผลงานภายในวันที่ 4 เมษายน 2561)

ตารางการประชุม
ตารางทั้งหมด
 
มีนาคม 2561
 
อา
พฤ
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
1
 
  ประกาศ
 
 • แนวทางการจัดทำโครงการวิจัย/วิชาการ กรมปศุสัตว์  (17 ม.ค. 2561)
 •  
   
 • กำหนดปฏิทินการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  (29 พ.ย. 2560)
 •  
   
 • รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นที่จะขอรับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน ครั้งที่ 1/2561  (1 พ.ย. 2560)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  (5 ต.ค. 2560)
 •  
   
 • แจ้งเพื่อทราบ การประเมินบุคคลและผลงาน (ประเภทวิชาการ) ระดับชพ. ชก และขอรับเงินประจำตำแหน่ง   (2 ต.ค. 2560)
 •  
   
 • การประเมินบุคคลของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2560  (28 มิ.ย. 2560)
 •  
   
 • รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นที่จะขอรับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน ครั้งที่ 2/2560  (17 พ.ค. 2560)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกส่งผลงาน ประเภทวิชาการ ลงวันที่ 1 พ.ค.2560  (1 พ.ค. 2560)
 •  
    เอกสารอื่นๆ