-->

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงาน ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษและขอรับเงินประจำตำแหน่ง (น.สพ.ชก.) ครั้งที่ 1/2563 (หมดเขตส่งผลงานภายในวันที่ 7 ก.ย.2563)

ตารางการประชุม
ตารางทั้งหมด
 
กันยายน 2563
 
อา
พฤ
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
การจัดทำผลงานประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
Infographic การประเมินฯ

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
ตัวอย่างการจัดทำ เอกสารหมายเลข 1-4

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
ผังกระบวนงานประเมินบุคคลและผลงาน

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
คำอธิบายการจัดทำแบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล และเอกสารผลงานวิชาการ

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจของคณะกรรมการ
ประเมินผลงานวิชาการ ปี 2562

 
1
 
  การประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (นักวิชาการสัตวบาล) ครั้งที่ 5/2563
 

ด้วยประธานคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล ระดับชำนาญการพิเศษ ได้กำหนดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อประเมินผลงานของผู้ขอรับการประเมิน ครั้งที่ 5/2563 ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ตึกจักรพิชัย ชั้น 3 กรมปศุสัตว์

               การพิจารณาผลงานของผู้ขอรับการประเมินรายใหม่ จำนวน 1 ราย ดังนี้

              1. นายจำนงค์ จังอินทร์  ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ

 
  วันที่ 10 ส.ค. 2563  
  อ่านแล้ว : 17 ครั้ง