ด่วนที่สุด! ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงาน (ประเภทวิชาการ) ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 (หมดเขตส่งผลงานภายในวันที่ 4 เมษายน 2561)

ด่วนที่สุด! ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงาน (ประเภทวิชาการ) ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 (หมดเขตส่งผลงานภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560)

ตารางการประชุม
ตารางทั้งหมด
 
ตุลาคม 2560
 
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
 
1
 
   ประกาศ
  รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นที่จะขอรับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงาน ครั้งที่ 2/2560    
 

** ท่านสามารถ ค้นหารายชื่อของท่านได้โดยการ กดปุ่ม Ctrl + F **

- คำชี้แจง

- บัญชีตำแหน่งว่าง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

- บัญชีรายชื่อข้าราชการ ระดับชำนาญการ (เงินประจำตำแหน่ง)

- บัญชีรายชื่อข้าราชการ ระดับชำนาญการ

- บัญชีรายชื่อข้าราชการ ระดับปฏิบัติการ 

- แบบตรวจเอกสารประกอบการสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงาน

 
   
  วันที่ของข่าว : 17 พ.ค. 2560  
  ผู้ประกาศข่าว :  
  โหลดไฟลข่าว :  
  อ่านแล้ว : 3948 ครั้ง