-->

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงาน ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษและขอรับเงินประจำตำแหน่ง (น.สพ.ชก.) ครั้งที่ 1/2563 (หมดเขตส่งผลงานภายในวันที่ 7 ก.ย.2563)

ตารางการประชุม
ตารางทั้งหมด
 
กันยายน 2563
 
อา
พฤ
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
การจัดทำผลงานประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
Infographic การประเมินฯ

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
ตัวอย่างการจัดทำ เอกสารหมายเลข 1-4

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
ผังกระบวนงานประเมินบุคคลและผลงาน

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
คำอธิบายการจัดทำแบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล และเอกสารผลงานวิชาการ

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจของคณะกรรมการ
ประเมินผลงานวิชาการ ปี 2562

 
1
 
   ประกาศ
  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ รอบ 1 พ.ค.63    
 
 
 

1. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ 1/2563

2. เค้าโครงผลงาน ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 11 ราย

 1. นายขวัญชัย เนตรน้อย (word)  
 2. นางสาวบุญศรี ทองผ่องสวัสดิ์ (word)
 3. นางสาวปรารถนา  อุนทะอ่อน (word) 
 4. นางสาวปรารถนา พลายมาศ (word) 
 5. นายปิยวิทย์ ธรรมบุตร (word)  
 6. นายพงศ์รภัส  ฐิติศรันพงษ์ (word)  
 7. จ.อ.ภากรรักข์ บำรุงพงษ์ (word) 
 8. นางมณีรัตน์ งานพิพัฒน์มงคล (word)
 9. นางสาวรติกร สิทธิสิน (word)  
 10. นายราเชนทร์  ตระกูลสุข (word)  
 11. นางวาสินี  พุกจินดา (word)  
 

>>หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง โทรศัพท์ 02-653-4436>>

 
   
  วันที่ของข่าว : 1 พ.ค. 2563  
  ผู้ประกาศข่าว :  
  โหลดไฟลข่าว :  
  อ่านแล้ว : 393 ครั้ง