ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
ตุลาคม 2564
 
อา
พฤ
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
รายงานประจำปี 2563

HR Scorecard
ประจำปีงบประมาณ 2563

 
ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมปี 2557

ขอเชิญตรวจสุขภาพประจำปี

วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557
ตั้งแต่เวลา 07.00 - 11.00 น.
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตึกชัยอัศวรักษ์

งดน้ำ เครื่องดื่ม และอาหาร ก่อนมาเจาะเลือดอย่างน้อย 10-12 ชั่วโมง
ผู้ยังไม่แจ้งรายชื่อขอแบบฟอร์มตรวจสุขภาพประจำปี ได้ที่ฝ่ายสวัสดิการฯ กกจ. ชั้น 5 ตึกวิจิตรพาหนการ
ผู้มีสมุดบันทึการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว กรุณานำสมุดมาด้วยนะคะ

 http://person.dld.go.th/2557/news_views.php?id=MDAwMjg0
วันที่ 14 มี.ค. 2557

โครงการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) กรมปศุสัตว์

โครงการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน
(Job Description) กรมปศุสัตว์

ครั้งที่ 1 วันที่ 18 - 19 มี.ค. 2557
ครั้งที่ 2 วันที่ 22 - 23 เม.ย. 2557

ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 2 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี
Download รายละเอียดข้อมูลประกอบการประชุมสัมมนา
(ให้พิมพ์เฉพาะข้อมูลของหน่วยงานท่าน)

 
วันที่ 18 มี.ค. 2557 - 19 มี.ค. 2557

นัดฟังผลตรวจสุขภาพ

นัดฟังผลตรวจสุขภาพ

วันที่พุธที่ 8 เมษายน 2557

 
วันที่ 8 เม.ย. 2557

โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการทำงาน

โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการทำงาน

ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมมาราม อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 10 - 15 มีนาคม พ.ศ. 2557

 
วันที่ 10 มี.ค. 2557 - 15 มี.ค. 2557

โครงการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2

โครงการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน
(Job Description) กรมปศุสัตว์

ครั้งที่ 1 วันที่ 18 - 19 มี.ค. 2557
ครั้งที่ 2 วันที่ 22 - 23 เม.ย. 2557

ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 2 สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี
Download รายละเอียดข้อมูลประกอบการประชุมสัมมนา
(ให้พิมพ์เฉพาะข้อมูลของหน่วยงานท่าน)

 
วันที่ 22 เม.ย. 2557 - 23 เม.ย. 2557

การตรวจสุขภาพติดตามผลการรักษาประจำรอบ 3 เดือน ครั้งที่ 1

เจาะเลือดและวัดความดันโลหิต วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 07.00 - 10.30 น.

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตึกชัยอัศวรักษ์

 
วันที่ 10 ก.ค. 2557

การตรวจสุขภาพติดตามผลการรักษาประจำรอบ 3 เดือน ครั้งที่ 1

พบแพทย์และรับยา วันพุธที่ 16 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00 - 15.30 น.

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตึกชัยอัศวรักษ์

 
วันที่ 16 ก.ค. 2557