ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
ตุลาคม 2564
 
อา
พฤ
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
รายงานประจำปี 2563

HR Scorecard
ประจำปีงบประมาณ 2563

 
จำนวนตำแหน่งข้าราชการแยกตามพื้นที่การปฏิบัติงาน ปี 2554
 
 
ตำแหน่ง ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
   นักบริหาร 5 0
   ผู้เชี่ยวชาญ 24 0
   ผู้อำนวยการกอง/สำนัก 23 0
   ผู้อำนวยการศูนย์ 30 0
   ปศุสัตว์จังหวัด 1 75
   ปศุสัตว์อำเภอ 14 864
   นายสัตวแพทย์ 346 241
   นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 120 0
   นักจัดการงานทั่วไป 39 66
   นักวิชาการสัตวบาล 253 108
   นักทรัพยากรบุคคล 57 0
   สัตวแพทย์ 272 687
   เจ้าพนักงานสัตวบาล 197 378
   เจ้าพนักงานธุรการ 269 75
   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 17 76
 
เลือกขอบเขตข้อมูลอื่น 2555 2554 2553 2552 2557 2558