ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
ตุลาคม 2564
 
อา
พฤ
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
รายงานประจำปี 2563

HR Scorecard
ประจำปีงบประมาณ 2563

 
จำนวนตำแหน่งข้าราชการแยกตามพื้นที่การปฏิบัติงาน ปี 2555
 
 
ตำแหน่ง ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
   นักบริหาร 5 0
   ผู้เชี่ยวชาญ 21 0
   ผู้อำนวยการ 34 16
   นายสัตวแพทย์ 297 277
   ปศุสัตว์จังหวัด 0 76
   ปศุสัตว์อำเภอ 0 864
   นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 100 8
   นักทรัพยากรบุคคล 53 0
   นักวิชาการสัตวบาล 183 167
   นักจัดการงานทั่วไป 37 59
   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 17 82
   เจ้าพนักงานธุรการ 207 132
   เจ้าพนักงานสัตวบาล 107 452
 
เลือกขอบเขตข้อมูลอื่น 2555 2554 2553 2552 2557 2558