ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
ตุลาคม 2564
 
อา
พฤ
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
รายงานประจำปี 2563

HR Scorecard
ประจำปีงบประมาณ 2563

 
ประกาศ / คำสั่ง
 

คำสั่งย้าย

  เลขที่คำสั่ง ลงวันที่ วันที่ลงเว็บ  
 
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 530/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 12 ราย 
 • 14 ก.ค. 2559 14 ก.ค. 2559  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 519/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 7 ราย 
 • 7 ก.ค. 2559 7 ก.ค. 2559  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 471/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 36 ราย 
 • 24 มิ.ย. 2559 24 มิ.ย. 2559  
   
 •   คำสั่งจังหวัดสระบุรีฯ ที่ 1401/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 2 ราย (วันที่คำสั่ง 7 มิ.ย. 2559) 
 • 22 มิ.ย. 2559 22 มิ.ย. 2559  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 366/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 16 ราย 
 • 20 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2559  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 364/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 10 ราย 
 • 20 พ.ค. 2559 23 พ.ค. 2559  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 326/2559 เรื่อง เรื่องย้ายข้าราชการ จำนวน 32 ราย 
 • 3 พ.ค. 2559 3 พ.ค. 2559  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 279/2559 เรื่องย้ายข้าราชการจำนวน 1 ราย 
 • 8 เม.ย. 2559 19 เม.ย. 2559  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 275 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 1 ราย  
 • 24 มี.ค. 2559 30 มี.ค. 2559  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 166 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 3 ราย 
 • 29 ก.พ. 2559 2 มี.ค. 2559  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 153 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 2 ราย 
 • 26 ก.พ. 2559 26 ก.พ. 2559  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 143 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 2 ราย 
 • 18 ก.พ. 2559 18 ก.พ. 2559  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 95/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 30 ราย 
 • 10 ก.พ. 2559 10 ก.พ. 2559  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 31/2559 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 10 ราย 
 • 13 ม.ค. 2559 15 ม.ค. 2559  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 15/2559 เรื่องย้ายข้าราชการ จำนวน 11 ราย 
 • 8 ม.ค. 2559 13 ม.ค. 2559  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 1060/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ 42 ราย 
 • 24 ธ.ค. 2558 25 ธ.ค. 2558  
   
 •   คำสั่งกระทรวงฯ ที่ 1150/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 9 ราย 
 • 17 ธ.ค. 2558 25 ธ.ค. 2558  
   
 •   คำสั่งกระทรวงฯ ที่ 1148/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 17 ธ.ค. 2558 25 ธ.ค. 2558  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 1006/2558 เรื่องย้ายข้าราชการ จำนวน 5 ราย 
 • 30 พ.ย. 2558 2 ธ.ค. 2558  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 990/2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 20 พ.ย. 2558 26 พ.ย. 2558