ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
ตุลาคม 2564
 
อา
พฤ
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
รายงานประจำปี 2563

HR Scorecard
ประจำปีงบประมาณ 2563

 
ประกาศ / คำสั่ง
 

คำสั่งแต่งตั้ง

  เลขที่คำสั่ง ลงวันที่ วันที่ลงเว็บ  
 
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ พรก29/2561 เรื่อง ให้พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 • 29 ส.ค. 2561 29 ส.ค. 2561  
   
 •   ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน 
 • 21 ก.พ. 2561 15 มี.ค. 2561  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 32/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 1 ราย 
 • 16 ม.ค. 2561 24 ม.ค. 2561  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 1081/2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการแทน จำนวน 2 ราย 
 • 15 ธ.ค. 2560 20 ธ.ค. 2560  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 1082/2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการแทน จำนวน 1 ราย  
 • 15 ธ.ค. 2560 20 ธ.ค. 2560  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 1035/2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการแทน จำนวน 1 ราย 
 • 4 ธ.ค. 2560 6 ธ.ค. 2560  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 1017/2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการแทน จำนวน 1 ราย  
 • 28 พ.ย. 2560 28 พ.ย. 2560  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 1006/2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการแทน จำนวน 1 ราย 
 • 24 พ.ย. 2560 28 พ.ย. 2560  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 1011/2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการแทน จำนวน 1 ราย 
 • 24 พ.ย. 2560 28 พ.ย. 2560  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 1012/2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการแทน จำนวน 1 ราย 
 • 24 พ.ย. 2560 28 พ.ย. 2560  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 1013/2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการแทน จำนวน 2 ราย 
 • 24 พ.ย. 2560 28 พ.ย. 2560  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 611/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง (วันที่คำสั่ง 30 ส.ค. 2559) 
 • 8 ก.ย. 2559 8 ก.ย. 2559  
   
 •   62/2557 
 • 23 ม.ค. 2557 5 ก.พ. 2557  
   
 •   976/2556 
 • 12 พ.ย. 2556 2 ธ.ค. 2556