ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
ตุลาคม 2564
 
อา
พฤ
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
รายงานประจำปี 2563

HR Scorecard
ประจำปีงบประมาณ 2563

 
ประกาศ / คำสั่ง
 

คำสั่งรักษาการ

  เลขที่คำสั่ง ลงวันที่ วันที่ลงเว็บ  
 
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 760/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 1 ราย 
 • 17 ก.ย. 2564 22 ก.ย. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 758/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 4 ราย 
 • 17 ก.ย. 2564 29 ก.ย. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 647/1/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน  
 • 11 ก.ย. 2564 22 ก.ย. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 719/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 1 ราย 
 • 2 ก.ย. 2564 6 ก.ย. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 701/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย 
 • 31 ส.ค. 2564 6 ก.ย. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 710/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย 
 • 31 ส.ค. 2564 10 ก.ย. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 432/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 1 ราย 
 • 25 พ.ค. 2564 28 พ.ค. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 409/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย 
 • 19 พ.ค. 2564 21 พ.ค. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 412/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 1 ราย 
 • 19 พ.ค. 2564 21 พ.ค. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 402/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย 
 • 17 พ.ค. 2564 21 พ.ค. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 379/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 1 ราย 
 • 3 พ.ค. 2564 5 พ.ค. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 362/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 1 ราย 
 • 27 เม.ย. 2564 29 เม.ย. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 346/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย 
 • 20 เม.ย. 2564 21 เม.ย. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 347/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย 
 • 20 เม.ย. 2564 21 เม.ย. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 329/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 1 ราย 
 • 9 เม.ย. 2564 19 เม.ย. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 323/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย 
 • 8 เม.ย. 2564 19 เม.ย. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 319/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย 
 • 8 เม.ย. 2564 20 เม.ย. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 320/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย 
 • 8 เม.ย. 2564 20 เม.ย. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 298/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 2 ราย 
 • 1 เม.ย. 2564 5 เม.ย. 2564  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 257/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย 
 • 24 มี.ค. 2564 24 มี.ค. 2564