-->
ตารางการประชุม
ตารางทั้งหมด
 
กันยายน 2564
 
อา
พฤ
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
การจัดทำผลงานประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
Infographic การประเมินฯ

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
ตัวอย่างการจัดทำ เอกสารหมายเลข 1-4

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
ผังกระบวนงานประเมินบุคคลและผลงาน

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
คำอธิบายการจัดทำแบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล และเอกสารผลงานวิชาการ

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจของคณะกรรมการ
ประเมินผลงานวิชาการ ปี 2562

 

คู่มือ
การประเมินบุคคลและผลงานฯ
ประเภทวิชาการ

 
1
 
  ประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล ระดับชำนาญการ ครั้งที่ 6/2564
 

ด้วยประธานคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล ระดับชำนาญการ ได้กำหนดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อประเมินผลงานของผู้ขอรับการประเมิน ครั้งที่ 6/2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม zoom conference ตามแนวทางการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ (WFH) ในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

การพิจารณาผลงานของผู้ขอรับการประเมินรายใหม่ จำนวน 3 ราย ดังนี้
 1. นายนรินทร์ คำตา   นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
 2. นางสาวเกษมสุข สุขเกษม   นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
 3. นางทิวาวรรณ อารีพงษ์   นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ

 
  วันที่ 6 ส.ค. 2564  
  อ่านแล้ว : 3 ครั้ง