-->
ตารางการประชุม
ตารางทั้งหมด
 
กันยายน 2564
 
อา
พฤ
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
การจัดทำผลงานประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
Infographic การประเมินฯ

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
ตัวอย่างการจัดทำ เอกสารหมายเลข 1-4

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
ผังกระบวนงานประเมินบุคคลและผลงาน

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
คำอธิบายการจัดทำแบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล และเอกสารผลงานวิชาการ

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจของคณะกรรมการ
ประเมินผลงานวิชาการ ปี 2562

 

คู่มือ
การประเมินบุคคลและผลงานฯ
ประเภทวิชาการ

 
1
 
   การติดตามและรายงานผลการประเมิน
  ตำแหน่งสายงานนักวิชาการสัตวบาล ระดับชำนาญการ    
 

1. ครั้งที่ 2/2561 (ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2562) ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2561

2. ครั้งที่ 1/2562 (ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2562) ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

3. ครั้งที่ 2/2562 (ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563) ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2562

4. ครั้งที่ 1/2563 (ภายในวันที่ 7 กันยายน 2563) ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2563

5. ครั้งที่ 2/2563 (ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563) ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563

6. ครั้งที่ 3/2563 (ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2564) ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2563

7. ครั้งที่ 1/2564 (ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564) ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณา ประเภทวิชาการ ดังนี้

- ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลระดับชำนาญการ

ตรวจสอบรายชื่อและขั้นตอนการดำเนินงาน ตามเอกสารแนบ

ลงวันที่ประกาศข้อมูลล่าสุด  ณ วันที่  19 มกราคม 2564

 
   
  วันที่ของข่าว : 19 ม.ค. 2563  
  ผู้ประกาศข่าว :  
  โหลดไฟลข่าว :  
  อ่านแล้ว : 1740 ครั้ง