-->
ตารางการประชุม
ตารางทั้งหมด
 
กันยายน 2564
 
อา
พฤ
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
การจัดทำผลงานประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
Infographic การประเมินฯ

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
ตัวอย่างการจัดทำ เอกสารหมายเลข 1-4

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
ผังกระบวนงานประเมินบุคคลและผลงาน

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
คำอธิบายการจัดทำแบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล และเอกสารผลงานวิชาการ

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจของคณะกรรมการ
ประเมินผลงานวิชาการ ปี 2562

 

คู่มือ
การประเมินบุคคลและผลงานฯ
ประเภทวิชาการ

 
1
 
   การติดตามและรายงานผลการประเมิน
  ตำแหน่งสายงานนักวิทยาศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ    
 

อ้างอิงตามประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ ดังนี้

      1. ครั้งที่ 1/2563 ส่งผลงานประเมินที่ได้เสนอภายใน 6 เดือน (ภายในวันที่ 7 กันยายน 2563)
ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2560

ผู้ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณา ประเภทวิชาการ ดังนี้

   - ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อและขั้นตอนการดำเนินงาน ตามเอกสารแนบ

ลงวันที่ประกาศข้อมูลล่าสุด  ณ วันที่  2 ธันวาคม 2563

 
   
  วันที่ของข่าว : 2 ธ.ค. 2563  
  ผู้ประกาศข่าว :  
  โหลดไฟลข่าว :  
  อ่านแล้ว : 1317 ครั้ง