-->
ตารางการประชุม
ตารางทั้งหมด
 
กันยายน 2564
 
อา
พฤ
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
การจัดทำผลงานประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
Infographic การประเมินฯ

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
ตัวอย่างการจัดทำ เอกสารหมายเลข 1-4

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
ผังกระบวนงานประเมินบุคคลและผลงาน

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
คำอธิบายการจัดทำแบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล และเอกสารผลงานวิชาการ

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจของคณะกรรมการ
ประเมินผลงานวิชาการ ปี 2562

 

คู่มือ
การประเมินบุคคลและผลงานฯ
ประเภทวิชาการ

 
1
 
   ตัวอย่างเอกสารประกอบการประเมิน
  แบบประกอบคำขอให้ประเมินบุคคล(ระดับเชี่ยวชาญ) ตำแหน่งน.สพ.และนวก.สบ.    
 

ตัวอย่างการจัดทำแบบประกอบคำขอให้ประเมินบุคคล(ระดับเชี่ยวชาญ) ตำแหน่งนายสัตวแพทย์และนักวิชาการสัตวบาล (ล่าสุด) New!!

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สามารถดาวน์โหลดได้จากรูปลูกศรสีดำด้านล่าง

 
   
  วันที่ของข่าว : 16 พ.ย. 2561  
  ผู้ประกาศข่าว :  
  โหลดไฟลข่าว :  
  อ่านแล้ว : 570 ครั้ง