-->
ตารางการประชุม
ตารางทั้งหมด
 
กันยายน 2564
 
อา
พฤ
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
การจัดทำผลงานประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
Infographic การประเมินฯ

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
ตัวอย่างการจัดทำ เอกสารหมายเลข 1-4

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
ผังกระบวนงานประเมินบุคคลและผลงาน

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
คำอธิบายการจัดทำแบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล และเอกสารผลงานวิชาการ

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจของคณะกรรมการ
ประเมินผลงานวิชาการ ปี 2562

 

คู่มือ
การประเมินบุคคลและผลงานฯ
ประเภทวิชาการ

 
1
 
   คำถามที่พบบ่อย
  วันที่เอกสารสมบูรณ์คือ?    
 

คำตอบ

  • วันที่กองการเจ้าหน้าที่ได้รับหนังสือคำขอประเมินพร้อมด้วยเอกสารประกอบการขอประเมินครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถพร้อมนำเสนอคณะกรรมการประเมินผลงานได้ทันที ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการประเมินผลงานมีมติที่ประชุมให้ผลงานผ่านการประเมิน จะนับวันที่เอกสารสมบูรณ์เป็นวันแต่งตั้งผู้ขอรับการประเมินให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ผู้ขอรับการประเมินดำเนินการแจ้งเวียนมาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมินบุคคล โดยมีกำหนดระยะเวลาการแจ้งเวียนผลงานไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ

 
   
  วันที่ของข่าว : 27 ต.ค. 2558  
  ผู้ประกาศข่าว :  
  โหลดไฟลข่าว :  
  อ่านแล้ว : 1691 ครั้ง