-->
ตารางการประชุม
ตารางทั้งหมด
 
กันยายน 2564
 
อา
พฤ
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
การจัดทำผลงานประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
Infographic การประเมินฯ

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
ตัวอย่างการจัดทำ เอกสารหมายเลข 1-4

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
ผังกระบวนงานประเมินบุคคลและผลงาน

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
คำอธิบายการจัดทำแบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล และเอกสารผลงานวิชาการ

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจของคณะกรรมการ
ประเมินผลงานวิชาการ ปี 2562

 

คู่มือ
การประเมินบุคคลและผลงานฯ
ประเภทวิชาการ

 
1
 
   คำถามที่พบบ่อย
  สำเนาการเผยแพร่ผลงานวิชาการแทรกในรูปเล่มผลงานวิชาการหรือไม่?    
 

คำตอบ

  • สำเนาเผยแพร่ในกรณีเป็นการเผยแพร่ลง web-site หน่วยงาน ให้นำแทรกเข้าในเล่มผลงานวิชาการโดยจัดเรียงใส่ถัดจากหน้าปกเอกสารวิชาการ และอยู่ก่อนหน้าบทคัดย่อของเรื่องนั้น ทั้งนี้หน้า web-site หน่วยงาน จะต้องระบุชื่อหน่วยงานให้ชัดเจนรวมถึงระบุหน้าชื่อเรื่องผลงานเรื่องนั้นด้วย
  • กรณีเป็นการเผยแพร่ผลงานวิชาการเล่มเต็มจากวารสาร, จุลสาร หรือการประชุมวิชาการ เป็นต้น ให้จัดทำหน้าปกผลงานวิชาการตามตัวอย่างให้ถูกต้อง แทรกสำเนาหน้าปกเอกสารต้นฉบับเผยแพร่และหน้าสารบัญให้แนบต่อจากหน้าปก

 

 
   
  วันที่ของข่าว : 27 ต.ค. 2558  
  ผู้ประกาศข่าว :  
  โหลดไฟลข่าว :  
  อ่านแล้ว : 1310 ครั้ง