-->
ตารางการประชุม
ตารางทั้งหมด
 
กันยายน 2564
 
อา
พฤ
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
การจัดทำผลงานประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
Infographic การประเมินฯ

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
ตัวอย่างการจัดทำ เอกสารหมายเลข 1-4

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
ผังกระบวนงานประเมินบุคคลและผลงาน

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
คำอธิบายการจัดทำแบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล และเอกสารผลงานวิชาการ

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจของคณะกรรมการ
ประเมินผลงานวิชาการ ปี 2562

 

คู่มือ
การประเมินบุคคลและผลงานฯ
ประเภทวิชาการ

 
1
 
   ประกาศ
 
 
 • แจ้งรายชื่อผู้ได้เข้ารับการประเมิน ประเภทวิชาการ ชพ และขอรับเงินประจำตำแหน่ง ครั้งที่ 2/2564  (10 ส.ค. 2564)  
 •  
   
 • แจ้งรายชื่อ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ครั้งที่ 3/2564  (28 มิ.ย. 2564)  
 •  
   
 • แจ้งผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน ประเภทวิชาการ ชก/ชพ และขอรับเงินประจำตำแหน่ง ครั้งที่ 2/2564   (1 มิ.ย. 2564)  
 •  
   
 • การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ   (31 พ.ค. 2564)  
 •  
   
 • รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ รอบ 3 พ.ค. 64  (3 พ.ค. 2564)  
 •  
   
 • แจ้งผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน ประเภทวิชาการ ชก/ชพ และขอรับเงินประจำตำแหน่ง ครั้งที่ 1/2564  (2 ก.พ. 2564)  
 •  
   
 • รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ รอบ 1 ก.พ.64  (2 ก.พ. 2564)  
 •  
   
 • แจ้งรายชื่อ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ครั้งที่ 2/2564  (27 ม.ค. 2564)  
 •  
   
 • การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ   (25 ม.ค. 2564)  
 •  
   
 • รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกประเมิน ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ลว. 21 ธ.ค. 63  (21 ธ.ค. 2563)  
 •  
   
 • รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ รอบ 9 พ.ย. 63  (9 พ.ย. 2563)  
 •  
   
 • การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานและขอรับเงินประจำตำแหน่ง ครั้งที่ 1/2564   (28 ก.ย. 2563)  
 •  
   
 • แจ้งผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน ประเภทวิชาการ ชก/ชพ และขอรับเงินประจำตำแหน่ง ครั้งที่ 3/2563  (21 ก.ย. 2563)  
 •  
   
 • รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ รอบ 16 ก.ย.63  (18 ก.ย. 2563)  
 •  
   
 • แจ้งรายชื่อ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ครั้งที่ 3/2563  (11 มิ.ย. 2563)  
 •  
   
 • แจ้งผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน ประเภทวิชาการ ชก/ชพ และขอรับเงินประจำตำแหน่ง ครั้งที่ 2/2563   (1 มิ.ย. 2563)  
 •  
   
 • รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ รอบ 18 พ.ค.63  (18 พ.ค. 2563)  
 •  
   
 • รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ รอบ 1 พ.ค.63  (1 พ.ค. 2563)  
 •  
   
 • การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานและขอรับเงินประจำตำแหน่ง ครั้งที่ 2/2563   (24 มี.ค. 2563)  
 •  
   
 • แจ้งผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน ประเภทวิชาการ ชก/ชพ และขอรับเงินประจำตำแหน่ง ครั้งที่ 1/2563  (6 มี.ค. 2563)  
 •  
   
 • แจ้งรายชื่อ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ครั้งที่ 2/2563  (22 ม.ค. 2563)  
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ  (13 ธ.ค. 2562)  
 •  
   
 • รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท  (26 พ.ย. 2562)  
 •  
   
 • ขอแจ้งรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภททั่ว  (17 ก.ย. 2562)  
 •  
   
 • ประกาศ อ.ก.พ.กรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลฯ  (20 มิ.ย. 2562)  
 •  
   
 • การประชุมซักซ้อมความเข้าใจของคณะกรรมการระเมินผลงานวิชาการ ปี 2562  (27 พ.ค. 2562)  
 •  
   
 • การประเมินบุคคลของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2562  (25 เม.ย. 2562)  
 •  
   
 • การประเมินบุคลลและผลงาน เพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน  (22 พ.ค. 2562)  
 •  
   
 • ขอแจ้งรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น   (18 ม.ค. 2562)  
 •  
   
 • แนวทางการจัดทำเอกสารผลงานวิจัย/วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ  (2 ม.ค. 2562)  
 •  
       
    [ 1 ][ 2 ] ถัดไป>>