-->
ตารางการประชุม
ตารางทั้งหมด
 
กันยายน 2564
 
อา
พฤ
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
การจัดทำผลงานประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
Infographic การประเมินฯ

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
ตัวอย่างการจัดทำ เอกสารหมายเลข 1-4

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
ผังกระบวนงานประเมินบุคคลและผลงาน

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
คำอธิบายการจัดทำแบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล และเอกสารผลงานวิชาการ

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจของคณะกรรมการ
ประเมินผลงานวิชาการ ปี 2562

 

คู่มือ
การประเมินบุคคลและผลงานฯ
ประเภทวิชาการ

 
1
 
   ตัวอย่างเอกสารประกอบการประเมิน
 
 
 • ตัวอย่าง : การจัดทำแบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล (ประเภทวิชาการ)  (20 ก.พ. 2562)  
 •  
   
 • แบบประกอบคำขอให้ประเมินบุคคล(ระดับเชี่ยวชาญ) ตำแหน่งน.สพ.และนวก.สบ.  (16 พ.ย. 2561)  
 •  
   
 • ตัวอย่าง: แบบประกอบคำขอให้ประเมินบุคคลตำแหน่งนายสัตวแพทย์ (ระดับเชี่ยวชาญ)  (29 ส.ค. 2561)  
 •  
   
 • แบบคำขอประเมินตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญ (เดิม) PDF.   (4 ก.ค. 2561)  
 •  
   
 • ตัวอย่าง : แบบข้อเสนอโครงการ (concept paper)  (21 พ.ค. 2561)  
 •  
   
 • แบบบันทึกข้อความ และประกาศ : หนังสือแจ้งเวียนมาตรการลอกเลียนผลงานฯ  (16 พ.ค. 2561)  
 •  
   
 • ตัวอย่าง : หนังสือแจ้งเวียนมาตรการลอกเลียนผลงานฯ  (16 พ.ย. 2558)  
 •  
   
 • ตัวอย่าง:ใบประกอบวิชาชีพฯ (ตำแหน่งนายสัตวแพทย์)  (16 พ.ย. 2558)  
 •  
   
 • ตัวอย่าง:หน้าปกผลงานวิชาการและเอกสารเผยแพร่(ประเภทวิชาการ)  (16 พ.ย. 2558)  
 •  
   
 • ตัวอย่าง:การจัดทำรูปเล่มเอกสารประเมินผลงาน สีปก/สันปก (ประเภทวิชาการ)  (16 พ.ย. 2558)  
 •  
   
 • ตัวอย่าง : หนังสือขอเปลี่ยนชื่อผลงานวิชาการ(ประเภทวิชาการ)  (16 พ.ย. 2558)  
 •  
       
    [ 1 ]