-->
ตารางการประชุม
ตารางทั้งหมด
 
กันยายน 2564
 
อา
พฤ
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
การจัดทำผลงานประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
Infographic การประเมินฯ

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
ตัวอย่างการจัดทำ เอกสารหมายเลข 1-4

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
ผังกระบวนงานประเมินบุคคลและผลงาน

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
คำอธิบายการจัดทำแบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล และเอกสารผลงานวิชาการ

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจของคณะกรรมการ
ประเมินผลงานวิชาการ ปี 2562

 

คู่มือ
การประเมินบุคคลและผลงานฯ
ประเภทวิชาการ

 
1
 
   คำถามที่พบบ่อย
 
 
 • วันที่เอกสารสมบูรณ์คือ?  (27 ต.ค. 2558)  
 •  
   
 • เอกสารการส่งเข้ารับการประเมินได้แก่อะไรบ้าง?  (27 ต.ค. 2558)  
 •  
   
 • สีและวัสดุที่จัดทำหน้าปก/สันปก (แบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล/ผลงานวิชาการ)?   (27 ต.ค. 2558)  
 •  
   
 • การเผยแพร่ผลงานวิชาการ สามารถเผยแพร่ได้ช่องทางใดบ้าง?  (27 ต.ค. 2558)  
 •  
   
 • สำเนาการเผยแพร่ผลงานวิชาการแทรกในรูปเล่มผลงานวิชาการหรือไม่?  (27 ต.ค. 2558)  
 •  
   
 • การเปลี่ยนชื่อผลงานวิชาการสามารถกระทำได้หรือไม่?  (27 ต.ค. 2558)  
 •  
   
 • การขอปรับเปลี่ยนสัดส่วนการปฏิบัติงานและผู้ร่วมปฏิบัติงาน สามารถกระทำได้หรือไม่?  (27 ต.ค. 2558)  
 •  
   
 • กรณีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ หมดอายุมีสิทธิ์ส่งผลงานประเมินหรือไม่?  (27 ต.ค. 2558)  
 •  
   
 • การขอเลขทะเบียนวิชาการ ส่งเอกสารใดบ้างและหน่วยงานใดรับผิดชอบการดำเนินการนี้?  (27 ต.ค. 2558)  
 •  
   
 • การขอเปลี่ยนเรื่องผลงานหลังประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก สามารถกระทำได้หรือไม่?  (27 ต.ค. 2558)  
 •  
   
 • กรณีช่วยราชการหน่วยงานไม่ตรงตามที่ส่งขอประเมิน จะมีหลักเกณฑ์อย่างไร?  (27 ต.ค. 2558)  
 •  
   
 • หากมีการเปลี่ยนสายงาน การส่งผลงานวิชาการจะมีหลักเกณฑ์อย่างไร?   (27 ต.ค. 2558)  
 •  
   
 • การลาศึกษาต่อไม่มีการปฏิบัติงานต่อหน่วยงานในสังกัด สามารถส่งผลงานประเมินได้หรือไม่?  (27 ต.ค. 2558)  
 •  
   
 • กรณีไม่ขอส่งผลงานระดับชำนาญการ(ขอรับเงินฯ) สามารถส่งผลงานระดับชำนาญการพิเศษได้หรือไม่?  (27 ต.ค. 2558)  
 •  
       
    [ 1 ]