-->
ตารางการประชุม
ตารางทั้งหมด
 
กันยายน 2564
 
อา
พฤ
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
การจัดทำผลงานประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
Infographic การประเมินฯ

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
ตัวอย่างการจัดทำ เอกสารหมายเลข 1-4

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
ผังกระบวนงานประเมินบุคคลและผลงาน

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
คำอธิบายการจัดทำแบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล และเอกสารผลงานวิชาการ

 

คลิกที่นี่ เพื่อดาว์นโหลด
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจของคณะกรรมการ
ประเมินผลงานวิชาการ ปี 2562

 

คู่มือ
การประเมินบุคคลและผลงานฯ
ประเภทวิชาการ

 
1
 
   มาตรการป้องกันและลอกเลียนผลงานวิชาการ
 
 
 • นางสาวรัชนิดา ยิ่งดอน ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ พิจารณาการรับเงิน ระดับชก.(บริการ)  (22 พ.ค. 2563)  
 •  
   
 • นางเกศวดี โคตรภูเวียง ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ ชพ.(ด้านบริการ)  (22 พ.ค. 2563)  
 •  
   
 • นางรัถยา หมั่นจิตร ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ ชพ.(ด้านบริการ)   (22 พ.ค. 2563)  
 •  
   
 • นายสุรสิทธิ์ วิชัยแสง ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ ชพ.(ด้านบริการ)   (22 พ.ค. 2563)  
 •  
   
 • นายสุราษฎร์ สัทธิง ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ ชพ.(ด้านบริการ)  (19 พ.ค. 2563)  
 •  
   
 • นางศศิวิมล สัจจพงษ์ ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ พิจารณาการรับเงิน ระดับชก.(วิจัย)   (18 พ.ค. 2563)  
 •  
   
 • นายชนินทร์ น่าชม ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ ชพ.(ด้านบริการ)   (30 มี.ค. 2563)  
 •  
       
    [ 1 ]