ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย Smart Officer กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

js slider
รายละเอียด :

 

ในวันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ได้มีการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย Smart Officer กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมถิรทินรัตน์ ชั้น ๕ ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์


วันที่ : 31 พฤษภาคม 2560
เข้าถึง : 273 ครั้ง