ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
กรกฎาคม 2560
 
อา
พฤ
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ผ่านช่องทาง line
(QR Code Line Application)
 
   ภาพกิจกรรม
 
 • ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 2/2560 (จำนวน 17 ภาพ)
 •  
     
   
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ (จำนวน 13 ภาพ)
 •  
     
   
 • ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่นำทีมจิตอาสาปลูกหญ้าให้กระทิง (จำนวน 24 ภาพ)
 •  
     
      ภาพกิจกรรมทั้งหมด     

  ข่าวประชาสัมพันธ์

   
 • ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางในการบริหารกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ    (26 ก.ค. 2560)
 •  
   
 • ขยายระยะเวลาการโอนบ้ายข้าราชการตำแหน่งนายสัตวแพทย์ไปสังกัดกนมประมง    (26 ก.ค. 2560)
 •  
   
 • ขอนำส่งเอกสารรายงานพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ    (26 ก.ค. 2560)
 •  
   
 • ประชาสัมพันธ์เพื่อขอข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการเพื่อตรวจสอบประวัติฯผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด    (26 ก.ค. 2560)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ    (25 ก.ค. 2560)
 •  
   
 • การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563    (20 ก.ค. 2560)
 •  
   
 • การตรวจสุขภาพติดตามผลการรักษาประจำรอบ 4 เดือน ครั้งที่ 1    (18 ก.ค. 2560)
 •  
   
 • ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แก้ไขประกาศข้าราชการพลเรือนสามัญจากราชการ (เกษียณอายุราชการ)    (14 ก.ค. 2560)
 •  
   
 • การโอนข้าราชการตำแหน่งนายสัตวแพทย์ไปสังกัดกรมประมง    (14 ก.ค. 2560)
 •  
   
 • ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไปภาคเอกชนที่มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย ๓ ปี ข้าราชการ พนักงานหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ และบุคลากรทางการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์    (7 ก.ค. 2560)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ข่าวรับสมัครงาน

   
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ    (28 เม.ย. 2560)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ    (25 เม.ย. 2560)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (24 เม.ย. 2560)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและรัเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติการ    (15 มี.ค. 2560)
 •  
   
 • สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560 ทางอินเทอร์เน็ต    (28 ก.พ. 2560)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมปศุสัตว์    (1 ก.พ. 2560)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รัยสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ (ปริญญาโท)    (1 ก.พ. 2560)
 •  
   
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานและนายช่างโยธาปฏิบัติงาน    (19 ธ.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ    (15 ธ.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศแก้ไขการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป    (31 ต.ค. 2559)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ข่าวฝึกอบรม

   
 • การประชุมวิชาการเรื่อง "NRMS กับการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ" และ "การบูรณาการ NRMS และ DRMS เพื่อทำ Business Intelligence"    (26 ก.ค. 2560)
 •  
   
 • ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาและนำเสนอผลงานวิชาการ ในงานสัมมนาวิชาการสัตว์ป่าสวนสัตว์ ครั้งที่ 11 และงานสัมมนาวิชาการนานาชาติสมาคมสัตวแพทย์สัตว์ป่าและสวนสัตว์ ครั้งที่ 1    (14 ก.ค. 2560)
 •  
   
 • ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    (7 ก.ค. 2560)
 •  
   
 • ขอเชิญร่วมงาน     (6 ก.ค. 2560)
 •  
   
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง     (5 ก.ค. 2560)
 •  
   
 • ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ     (30 มิ.ย. 2560)
 •  
   
 • การประชุมวิชาการ     (30 มิ.ย. 2560)
 •  
   
 • ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร     (30 มิ.ย. 2560)
 •  
   
 • ประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 18 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560 (TSAE 2017)    (28 มิ.ย. 2560)
 •  
   
 • การแจ้งแนวทางการจัดฝึกอบรมให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    (21 มิ.ย. 2560)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       

  ประกาศยกเลิก/ขึ้นบัญชี//

   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ (ปริญญาโท)    (30 พ.ค. 2560)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน    (30 พ.ค. 2560)
 •  
   
 • การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของ กรมปศุสัตว์    (4 พ.ค. 2560)
 •  
   
 • การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการของ กรมปศุสัตว์    (4 พ.ค. 2560)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ของ กรมปศุสัตว์    (27 ธ.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ    (3 พ.ย. 2559)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ    (29 ส.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลิอกในตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน (จังหวัดชายแดนภาคใต้)    (22 ส.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร    (27 ก.ค. 2559)
 •  
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (21 ก.ค. 2559)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
       
  ผู้เยื่ยมชมเว็บกองการเจ้าหน้าที่วันนี้ จำนวน 195 คน  
  Untitled Document
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image
  image