ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
มกราคม 2563
 
อา
พฤ
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
กิจกรรมทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ผ่านช่องทาง line
(QR Code Line Application)
รายงานประจำปี 2561

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ(Career Path)

แบบสำรวจความคิดเห็นของข้าราชการที่มีต่อเส้นทางสั่งสมประสบการณ์และผลงาน (Career Path) ของกรมปศุสัตว์ ระหว่างวันที่ 23 กันยายน - 18 ตุลาคม 2562

ประกาศการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์เขต