ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
เมนูหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
 
กรกฎาคม 2561
 
อา
พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
กิจกรรมทั้งหมด
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ผ่านช่องทาง line
(QR Code Line Application)
 
ประกาศ / คำสั่ง
 

คำสั่งย้าย

  เลขที่คำสั่ง ลงวันที่ วันที่ลงเว็บ  
 
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 560/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการจำนวน 18 ราย 
 • 11 ก.ค. 2561 16 ก.ค. 2561  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 552/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการจำนวน 5 ราย 
 • 3 ก.ค. 2561 10 ก.ค. 2561  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 455/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการจำนวน 5 ราย  
 • 8 มิ.ย. 2561 13 มิ.ย. 2561  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 387/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการจำนวน 9 ราย 
 • 27 เม.ย. 2561 4 พ.ค. 2561  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 348/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการจำนวน 1 ราย  
 • 23 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 291/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการจำนวน 2 ราย  
 • 27 มี.ค. 2561 4 เม.ย. 2561  
   
 •   คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 218/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น 
 • 8 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 203/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการจำนวน 6 ราย 
 • 6 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 1912561 เรื่อง ย้ายข้าราชการจำนวน 2 ราย 
 • 2 มี.ค. 2561 13 มี.ค. 2561  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 183/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการจำนวน 15 ราย 
 • 28 ก.พ. 2561 13 มี.ค. 2561  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 120/2561 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งย้ายข้าราชการ  
 • 9 ก.พ. 2561 13 ก.พ. 2561  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 122/2561 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งย้ายข้าราชการ จำนวน 2 ราย  
 • 9 ก.พ. 2561 13 ก.พ. 2561  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 123/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการจำนวน 6 ราย 
 • 9 ก.พ. 2561 15 ก.พ. 2561  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 997/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการจำนวน 23 ราย  
 • 24 พ.ย. 2560 28 พ.ย. 2560  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 933/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการจำนวน 2 ราย 
 • 9 พ.ย. 2560 10 พ.ย. 2560  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 900/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการจำนวน 37 ราย 
 • 1 พ.ย. 2560 3 พ.ย. 2560  
   
 •   คำสั่งกระทรวงฯ ที่ 989/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 10 ราย 
 • 18 ต.ค. 2560 27 ต.ค. 2560  
   
 •   คำสั่งจังหวัดนครสวรรค์ ที่ 3304/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 28 ก.ย. 2560 4 ต.ค. 2560  
   
 •   คำสั่งกระทรวงฯ ที่ 818/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 1 ราย 
 • 5 ก.ย. 2560 8 ก.ย. 2560  
   
 •   คำสั่งกรมฯ ที่ 657/2560เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 8 ราย 
 • 29 ส.ค. 2560 8 ก.ย. 2560