วิสัยทัศน์กรมปศุสัตว์ “ เป็นองค์กรชั้นนำพัฒนาการปศุสัตว์สู่อาเซียนและตลาดโลก"  วิสัยทัศน์กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ “บริหารทรัพยากรบุคคลบนหลักคุณธรรมและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี”ปฏิทินกิจกรรม กกจ.
กิจกรรมทั้งหมด
มิถุนายน 2560
อา
พฤ
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
 
 • ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการคาราวานจิตอาสา สร้างคุณค่าสู่ชุมชน    (27 มิ.ย. 2560)
 •  
   
 • ประชาสัมพันธ์โครงการ "อิ่มทั่วไทย จ่ายไม่แพง"    (21 มิ.ย. 2560)
 •  
   
 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2    (21 มิ.ย. 2560)
 •  
   
 • การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ    (21 มิ.ย. 2560)
 •  
   
 • ขอแจ้งรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะประเมินเพื่อตำแหน่งที่สูงขั้น ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ครั้งที่ 2/2560    (14 มิ.ย. 2560)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
   
    ข่าวแจ้งเวียนของหน่วยงาน
   
 • ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี    (8 มิ.ย. 2559)
 •  
   
 • ทดสอบ    (27 พ.ค. 2559)
 •  
   
 • การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน    (16 ต.ค. 2558)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
   
    ข่าวฝึกอบรม
   
 • การแจ้งแนวทางการจัดฝึกอบรมให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    (21 มิ.ย. 2560)
 •  
   
 • การฝึกอบรม หลักสูตร การเป็นข้าราชาการที่ดี รุ่นที่ 33 ปีงบประมาณ 2560    (9 มิ.ย. 2560)
 •  
   
 • ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ ๗    (8 มิ.ย. 2560)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
   
    ข่าวรับสมัครงาน
   
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ    (28 เม.ย. 2560)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ    (25 เม.ย. 2560)
 •  
   
 • ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (24 เม.ย. 2560)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
   
    ข่าวเรียกบรรจุข้าราชการ
   
 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน เรียกบรรจุถึง ลำดับที่ 114    (21 มิ.ย. 2560)
 •  
   
 • ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) เรียกบรรจุถึง ลำดับที่ 20    (21 มิ.ย. 2560)
 •  
   
 • ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) เรียกบรรจุถึง ลำดับที่ 6    (21 มิ.ย. 2560)
 •  
    ข่าวทั้งหมด    
   
    ภาพกิจกรรม
   
 • การประชุมคณะกรรมการบริหารกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ (จำนวน 9 ภาพ)
 •  
     
   
 • ประชุมการจัดทำรายละเอียดการประเมินค่างานของตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (นักวิชาการสัตวบาล) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด (จำนวน 17 ภาพ)
 •  
     
      ภาพกิจกรรมทั้งหมด     
   
  ผู้เยื่ยมชมเว็บกองการเจ้าหน้าที่วันนี้ จำนวน 598 คน
  ผู้อำนวยการ
   
  นายพนม มีศิริพันธุ์
   

  ระบบสารสนเทศต่างๆ
   

   
  ลิขสิทธิ์ © 2556 กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
  กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์
  เลขที่ 69/1 ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 5 กรมปศุสัตว์ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทรศัพท์ 02-6534434, 02-6534444 ต่อ 2112-2153; โทรสาร 02-6534916 Email : person@dld.go.th
  พัฒนาโดยคณะทำงานวางระบบการทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลออนไลน์และพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่
  เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ Mozilla Firefox, Google Chrome และ Internet Explorer 9.0 ขึ้นไป รองรับการแสดงผลที่ 1024 x 768